Styrelsers uppgifter och ansvar i svenska företag - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Styrelsers uppgifter och ansvar i svenska företag

Styrelsers uppgifter och ansvar i svenska företag

KPMG har tillsammans med StyrelseAkademien, Advokatfirman Lindahl, AIG, Ackordscentralen och Business Sweden tagit fram publikationen ”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag” som ger praktisk handledning i det dagliga styrelsearbetet.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Styrelsers uppgifter och ansvar

Avsikten med publikationen är att ge styrelser och enskilda ledamöter verktyg i det dagliga styrelsearbetet genom fakta, ”best practice” och konkreta exempel från verkligheten. Från KPMG har Fredrik Sjölander, Partner Revision och Roger Lindgren, Riskspecialist, medverkat.
 

Varför ska en styrelseledamot ta del av denna publikation?

– KPMG vill stödja en sund utveckling och stärka styrelsearbetet i Sverige. I projektet har vi samarbetat med andra ledande experter med mål att skapa en praktisk handledning som fungerar som uppslagsbok med konkreta exempel från verkliga livet. Vi vill ge styrelseledamöter verktyg för att kunna ställa rätt frågor om rätt saker, berättar Roger Lindgren.
 

KPMG har bland annat bidragit till kapitlet om ”Revisorn som ett stöd till styrelsen”. Vad för vägledning finns att hämta där?

– Jag har skrivit om styrelsens ansvar för ekonomisk rapportering och förvaltning. Det handlar om sådant som styrelsen ska göra och bör ha koll på. Jag har även pekat på nyttan med kompetent och branschkunnig revision. När styrelseledamöter frågar vad nyttan med revision är, finns svaren att hämta i publikationen. Revisorn ska vara oberoende, men det hindrar inte att man samtidigt är ett viktigt stöd till styrelsen, säger Fredrik Sjölander.
 

Ladda ner publikationen här
Ladda ner kapitlet ”Revisorn som ett stöd till styrelsen”

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan