close
Share with your friends

Röster från försäkringsbranschen om arbetet inför IFRS 17

Röster från försäkringsbranschen om arbetet med IFRS 17

Den nya standarden för försäkringsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2021 kommer påverka försäkringsföretagens rapportering väsentligt. Så här säger representanter från försäkringsbranschen om utmaningarna och förberedelserna inför IFRS 17.

1000

Kontakt

Håkan Henriksson

Regelverks- och redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Den nya standarden är inte enbart en redovisningsfråga utan kommer påverka verksamheten som helhet. Implementeringen kräver ett omfattande arbete och för många bolag kommer det att bli en utmaning att hinna med. 

Den 31 augusti 2017 höll KPMG ett välbesökt seminarium om konsekvenserna av IFRS 17 och hur försäkringsföretagen kan underlätta arbetet genom en god planering och ett detaljerat förstudiearbete. Utmaningar som hade identifierats bland deltagarna handlade bland annat om hantering av nya värderingsmetoder, hur förändringarna ska presenteras i resultaträkningen samt hur standarden kommer påverka IT-system och processer.

Ta del av presentationen från seminariet den 31 augusti 2017

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan