Dags att välja K2/K3 för stiftelser/ideella föreningar - KPMG Sverige
close
Share with your friends

K2 och K3 för stiftelser och ideella föreningar - nu är det dags att välja!

Dags att välja K2/K3 för stiftelser/ideella föreningar

Från och med årsredovisningen som upprättas per 2017-12-31 ska alla stiftelser och ideella föreningar välja mellan K2 och K3. Oavsett hur organisationen väljer, kommer övergången att medföra effekter i redovisningen. Det är därför hög tid att välja och analysera vilka effekterna blir.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Från och med årsredovisningen som upprättas per 2017-12-31 ska alla stiftelser och ideella föreningar välja mellan K2 och K3 när de upprättar sin årsredovisning.

Valet gäller endast de organisationer (företag) som ska upprätta en årsredovisning. Organisationer som enligt bokföringslagen avslutar året med ett årsbokslut omfattas inte.

Vad är K2 och K3?

K2 och K3 är Bokföringsnämndens regelverk som förtydligar hur en årsredovisning ska upprättas för att följa årsredovisningslagen.

K2 och K3 är genomarbetade och heltäckande regelverk för årsredovisning där alla regler samlats på ett och samma ställe vilket gör regelverken smidigare att använda. De gamla regelverken för årsredovisning var ett lapptäcke.

K2 är ett förenklingsregelverk som underlättar arbetet med att ta fram årsredovisningen, men det innebär också att årsredovisningen ger en förenklad bild av verkligheten. Det blir således en avvägning mellan att göra arbetet lättare och om stiftelsen eller den ideella föreningen kan tänka sig att ge en förenklad bild. För många mindre organisationer är informationen tillräckligt bra, även om den är förenklad. Regelverket bygger också på försiktighetsprincipen.

K3 är huvudregelverket. Regelverket är principbaserat och innehåller inga
begränsningar av årsredovisningslagen. I K3 står användaren i fokus och den ska få så mycket information som möjligt i årsredovisningen.

Vilka organisationer (företag) får tillämpa K2?

Alla större stiftelser och ideella föreningar måste tillämpa K3. Mindre organisationer får tillämpa K2. En organisation är mindre enligt
årsredovisningslagen om den har:

- Färre än 50 anställda, 2 år i rad.

- Mindre än 40 miljoner i balansomslutning, 2 år i rad.

- Mindre än 80 miljoner i omsättning, 2 år i rad.

Ett kriterium av dessa får överskridas, men inte två.

Vilket regelverk passar vilken organisation?

Det går inte att ge ett generellt svar på vilket regelverk som är bäst att välja, utan varje stiftelse respektive ideell förening måste fatta ett eget beslut utifrån
förutsättningarna i den egna organisationen.

För många mindre organisationer är den information som ges i en K2-årsredovisning tillräckligt bra och organisationen har inte behov av en mer innehållsrik årsredovisning. I andra organisationer är verksamheten sådan att K3-reglerna passar bättre. Det kan också finnas krav från branschorganisationer eller riksorganisationer som gör att även en mindre stiftelse eller en mindre ideell förening måste välja K3.

Eftersom K2 är ett förenklat regelverk innehåller det ett antal begränsningar i förhållande till årsredovisningslagen. Om t.ex. organisationen vill värdera finansiella anläggningstillgångar till marknadsvärde eller redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar så tillåts inte det i K2 utan K3 blir det enda möjliga alternativet.

De förenklade reglerna i K2 avseende redovisning av fastigheter kan göra att K3 är ett bättre val för en organisation som äger fastigheter.

När ska vi välja?

Oavsett om organisationen väljer K2 eller K3, kommer övergången att medföra effekter i redovisningen. Vår erfarenhet, från att ha hjälpt till vid övergången till K3 för många ideella föreningar och stiftelser, är att intäktsredovisningen av
gåvor och bidrag ofta förändras.

Det är därför hög tid att välja och analysera vilka effekterna blir.

KPMG har stor erfarenhet av K2- och K3-reglerna och vilka effekterna blir. Kontakta oss gärna så hjälper vi er att välja!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan