Har ni koll på verksamhetens pensioner?

Har ni koll på verksamhetens pensioner?

Dolda fel i administrationen kopplat till pensioner kan få stora konsekvenser – både för arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. KPMG:s pensionsexperter hjälper såväl börsnoterade koncerner, privata företag samt kommuner och landsting att kartlägga status på sina pensionsåtaganden.

1000

Kontakt:

E-post
Genrebild kostnader

– Allt fler kunder uttrycker en önskan att få ett bättre helhetsgrepp om sina pensioner. Eftersom pensionslöften sträcker sig långt fram i tiden kan dolda fel i personaladministrativa processer få stor ekonomisk påverkan. En för lågt rapporterad lön för ett tiotal anställda, om 1 000 kr per månad vardera, kan motsvara en dold skuld på 1,5–2 miljoner kronor, förklarar Mattias Brus som är ansvarig för KPMG:s pensionsteam.

Nedan listas några typexempel på andra fel som kan uppstå. Felaktigheter som inte bara kan innebära oönskade merkostnader för arbetsgivaren utan även att den anställde får en felaktig pension.

 

Exempel på vanliga fel relaterat till pensioner:

  • Timanställda har inte fått pensionsavsättningar enligt kollektivavtal
  • Nyckelanställdas pensionslöften är otydligt utformade
  • Bonusar och annan rörlig kompensation har inte hanterats korrekt
  • Personal har inrapporterats till fel pensionsplaner
  • Felaktig hantering av särskild löneskatt och skatteavdrag
  • Gamla anställningskontrakt där pensionsvillkoren inte uppdaterats

 

För att hjälpa verksamheter att hantera frågor som dessa har KPMG:s pensionsexperter tagit fram kartläggningstjänsten Health Check Pensioner.

– Med hjälp av kartläggningen kan vi föreslå åtgärder för att undvika brister som dessa och undvika onödiga merkostnader i framtiden. I gruppen som arbetar med Health Check Pensioner finns pensionsspecialister, aktuarier, redovisningsspecialister och skattekonsulter. Kontakta oss – vi hjälper er gärna!

 

Läs mer: Så hjälpte KPMG tre olika organisationer att ta kontroll över sina pensionsåtaganden
 

© 2022 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today