Den automatiserade aktuariefunktionen - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Den automatiserade aktuariefunktionen: En förändrad men lika pålitlig aktuariefunktion

Den automatiserade aktuariefunktionen

Om försäkringsföretagen ska kunna dra nytta av fördelarna med en automatiserad reservsättning måste de sluta oroa sig för den del av analysen som de upplever sig inte ha insyn i.

1000

Kontakt

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Den automatiserade aktuariefunktionen

Ny analysteknik blir en allt större del av aktuariefunktionen och erbjuder nya möjligheter, särskilt när det gäller beräkning av reservsättning. Många försäkringsbolag inser värdet av kognitiv databehandling i aktuarieprocessen. Men för att fullt ut se fördelarna med en automatisering måste person- och sakförsäkringsbolagen lära sig att lita på allt mer komplexa system.

Fördelar med automatisering

Automatisering av reservsättning kan lösa många av de problem som de flesta försäkringsföretag ställs inför och bidra till minskade kostnader, större flexibilitet och ökade marknadsandelar.

Dataanalytikerna använder sig av algoritmer men tar fram värden som både överträffar traditionella analyser och klarar rigorösa utfallstest. Dessutom lägger automatiserade beräkningar lika stor vikt vid alla data, vilket gör att man lättare undviker den mänskliga benägenheten att låta tidigare slutsatser väga tyngre än ny information.

Det blir också lättare för aktuarierna att skapa värde för organisationen när de i sina erfarenhetsmässiga bedömningar kan utgå från analyser på en högre nivå, samtidigt som beslutsfattarna får aktuella och ingående analyser som hjälp för att se trender, hantera risker och reagera i tid. Effektiviteten i verksamheten ökar dramatiskt när det tar timmar i stället för veckor att få fram rapporter samtidigt som resultaten kan mätas så att man lättare ser vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Att trotsa ängslan

Automatiserad reservsättning innebär klara effektivitets- och kompetensvinster för person- och sakförsäkringsbolag, men för att fullt ut kunna dra fördel av detta måste företagsledningarna komma över sin oro för att inte ha full insyn i analyserna.

De flesta företagsledningar och styrelser är mycket beroende av den kunskap och de analyser som deras aktuariefunktion tillhandahåller, samtidigt som deras förtroende för denna kunskap i mycket bygger på den kommunikation man haft med varandra, inte på komplicerade maskiner som de varken förstår eller kan relatera till.

Aktuarierna måste också lära sig att lita på verktygen och bli duktigare på att använda den mer förfinade analyskapaciteten, men det är ändå kulturen som är det stora hindret: de måste förstå att automatiseringen är här för att hjälpa dem att bli mer produktiva, inte för att ersätta dem.

De fyra grundpelarna för tilltro

Även om många i dagsläget kan ha sina tvivel tror vi att person- och sakförsäkringsbolagen själva kan hjälpa till att höja tilltron genom att använda sig av det som vi kallar de fyra grundpelarna för pålitliga analyser:

De fyra grundpelarna för tilltro

Tilltron till en automatiserad beräkningsmodell för reservsättning växer i takt med att man använder modellen. Vilket kräver att man alltid tar hänsyn till hela kedjan av data, antaganden, beräkningar och framräknade värden. I takt med att värden genereras och resultat valideras ökar tilltron.

Övning ger färdighet

Under året som kommer förväntar vi oss att den upplevda förlust i transparens som allt mer komplexa system ger kommer att ersättas av det förtroende som automatiserade rutiner kan ge i form av snabb feedback. Genom fortlöpande feedback i form av faktiska resultat kommer det snabbt bli lättare att acceptera och anpassa sig till automatiseringen.

Vi är övertygade om att person- och sakförsäkringsbranschen står på randen till en våg av spännande utveckling på aktuarieområdet och att alla som inser det och tar tillfället i akt sannolikt kommer att få se betydande konkurrensfördelar.

Läs mer om automatisering av aktuariefunktionen här, och kontakta oss på KPMG för ytterligare information om hur vi kan hjälpa er att skapa pålitliga analysmodeller genom att använda nya metoder och ny teknik i organisationen.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan