close
Share with your friends

Regeringen går vidare med förslaget om skattelättnader för vissa personaloptioner

Regeringen går vidare med de nya optionsreglerna

Regeringens målsättning är att förslaget ska införas redan per den 1 januari 2018.

1000

Kontakt

Mårten Sundholm

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi har tidigare skrivit om regeringens förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner, se TaxNews den 20 december 2016. Härefter har Lagrådet lämnat ett yttrande.


Nu meddelar regeringen att EU-kommissionen, efter en prövning enligt statsstödsreglerna, har godkänt förslaget och att regeringen därmed går vidare med förslaget med målsättningen att den sänkta skatten ska införas redan per den 1 januari 2018. 


Vi kan därmed förvänta oss ett förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner i budgetpropositionen för 2018. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare. Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om hur förslaget skulle påverka er verksamhet.


Mårten Sundholm
+46 8 723 96 96
marten.sundholm@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan