close
Share with your friends

Lagrådsremiss avseende förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Regeringen överlämnade idag den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet, till synes utan några väsentliga förändringar jämfört med tidigare utkast.

1000
Mårten Sundholm

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi har i tidigare TaxNews skrivt om regeringens arbete med nya skatteregler för delägare i fåmansföretag, de s k 3:12-reglerna. Regeringen överlämnar idag den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet, till synes utan några väsentliga förändringar jämfört med tidigare utkast.
 

Enligt regeringen innebär förslagen bl a att beräkningen av det lönebaseradeutrymmet ändras, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs, skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent och ägarskiften mellan närstående underlättas. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 

Länk till lagrådsremissen

Välkommen att höra av er till oss om ni har frågor om hur regeringens förslag kan komma att påverka er om förslagen blir verklighet.
 

Mårten Sundholm
+46 8 723 96 96
marten.sundholm@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan