KPMG visar vägen till bättre resultat i skolan - KPMG Sverige
close
Share with your friends

KPMG visar vägen till bättre resultat i skolan

KPMG visar vägen till bättre resultat i skolan

Digitalisering är i dag en nyckelfråga i vårt samhälle, så även inom skolan. Skolvärlden är dessutom en arena där trycket ofta är högt och behovet av struktur, planering och effektivisering stort. Detta skapar utmaningar som kan ha stor påverkan på flera plan. Med erfarna och ledande experter bistår KPMG kommuner och fristående skolor inom en rad områden för att placera den svenska skolan i framkant.

1000

Kontakt:

Relaterat innehåll

Med sin djupa och breda kunskap på skolområdet hjälper KPMG till med exempelvis tillsyn av fristående förskolor och utvärdering av resultaten i skolan; ledning, styrning och organisation av skolverksamheten; skoljuridik; samt systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom inkluderar teamet experter inom lokal- och kompetensförsörjning.

– I vårt arbete tar vi alltid stor hänsyn till de specifika förutsättningarna. Hur man till exempel organiserar sig bäst beror ju på hur kommunen ser ut. En landsortskommun skiljer sig otroligt mycket från en storstad, säger Joakim Nertyk, ansvarig för segmentet barnomsorg och skola på KPMG:s avdelning för offentlig sektor.

Genrebild skola

Konsulter med erfarenhet från skolvärlden

Själv har Joakim varit yrkesverksam i skolans värld i 25 år, som gymnasielärare och skolledare, men också som undervisningsråd och expert på Myndigheten för skolutveckling och Skolverket. Samtidigt framhäver han gärna kompetensen hos resten av sitt team.

– Tillsammans kan vi verkligen skolan utan och innan. Flera av oss har egen erfarenhet av att styra skolverksamhet. Samtidigt har vi experter på områden som lokalfrågor, datahantering och IT-säkerhet. Vi kan kombinera kompetensen efter uppdragsgivarens specifika behov, säger han.

Utöver tunga utmaningar rörande fastigheter och organisation kan KPMG också hjälpa till med mjukare frågor kring hur man förbättrar sina arbetssätt, får med sig personalen på förändringar eller försäkrar sig om kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

– Genom vårt arbete är vi ständigt uppdaterade på hur det ser ut i skolan. Vi kan dra lärdom av såväl dåliga som bra exempel från olika håll, fortsätter Joakim.

 

Bättre resultat för samma peng

En viktig resurs i teamet är Sara Linge som främst arbetar med ledning, styrning, resursallokering och organisationsfrågor. Sara understryker att enskilda utvecklingsprojekt utgör en mindre del av vad skolan sysslar med. Den stora biten är allt som bara ska rulla på och som styrs av skollagen.

– De flesta av våra uppdrag handlar om den vardagliga verksamheten. Vi hjälper skolor med det systematiska kvalitetsarbetet inom hela skolan och med att få pengarna att räcka för att till exempel täcka behov av särskilt stöd, säger hon.

Ofta vill kunder kunna få ut bättre kvalitet inom samma budget. Här gäller det att göra en kostnadsanalys på djupet och utröna exakt hur resurser fördelas och vad som skulle kunna göras för att nå bättre resultat.

– Vi kan gå in och hitta smarta sätt att sköta sådant som organiseringen av modersmålsundervisning eller lokalförsörjningen, så att höga resultat uppnås för en så liten peng som möjligt, samtidigt som lagkraven uppfylls, förklarar Sara.

 

Nyanlända belyser förbättringsområden

Hon berättar hur det stora antalet nyanlända flyktingar och asylsökande under de senaste åren har tydliggjort behovet av struktur, planering och effektivitet.

– Kommunerna och skolorna har gjort ett fantastiskt bra jobb för att möta de utmaningar som det stora antalet nyanlända har medfört. Samtidigt har många områden för förbättringar kommit i dagen. Därför gäller det att se över allting och hitta sätt att bli effektivare. En väg är att utnyttja digitaliseringen bättre. Här har Sverige faktiskt hamnat på efterkälken och vi har mycket att vinna på att komma ikapp, säger Sara.

– På KPMG har vi en enorm kompetens att ösa ur för att hjälpa och stödja i arbetet med att bygga en effektiv organisation utifrån sina förutsättningar, avslutar Joakim.

 

Paneldebatt om skolan i Almedalen 5 juli:

Under årets Almedalsvecka anordnar KPMG en paneldebatt på temat "Digitalisering i skolan – vem bär ansvaret och hur placerar vi Sverige i framkant?"  

KPMG kan hjälpa kommuner och skolor med rådgivning inom:

  • Skoljuridik
  • Ledning, styrning och organisation
  • Nyckeltalsanalyser
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Lokalförsörjning
  • Kompetensförsörjning
  • IT-frågor rörande bland annat datahantering och säkerhet

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan