close
Share with your friends

Kemikalieskatt på elektronik – endast 15 dagar återstår innan lagen träder i kraft

Kemikalieskatt på elektronik tas ut från 1 juli

I april infördes en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik. Med cirka 15 dagar till att skatten blir tillämplig, är det nu hög tid att se över om och hur ditt företag kommer att påverkas av kemikalieskatt på elektronik.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner / Indirect Tax

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Den 1 april infördes en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik i Sverige. Själva skatten ska dock tas ut från den 1 juli 2017 och tas ut på vitvaror och vissa elektroniska produkter såsom datorer, läsplattor, telefoner, spelkonsoler och routers.

Sedan lagen infördes, är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare avseende kemikalieskatt på elektronik.  

Vilka företag påverkas av kemikalieskatten?

Kemikalieskatten kommer att träffa verksamheter som tillverkar kemikalieskattepliktiga produkter i Sverige, för in kemikalieskattepliktiga varor från annat EU-land, eller importerar sådana varor från land utanför EU.

Skatten förväntas få en direkt påverkan på ett stort antal bolag som behöver betala och rapportera skatten. Till exempel bolag som för sin egen verksamhet köper datorer från leverantörer i andra EU-länder. Det innebär att även små och medelstora bolag träffas av skatten och skyldigheten att betala in skatten.

För bolag som inte är registrerad som lagerhållare gällande kemikalieskatt, redovisas och betalas skatten direkt till Tullverket och detta regleras i importdeklarationen. Vid införsel från annat EU-land ska ett bolag som inte är lagerhållare redovisa kemikalieskatten på en särskild deklaration till Skatteverket inom fem dagar från att respektive införseln gjordes, något som kan skapa stora administrativa utmaningar för många bolag.

Om ditt bolag regelbundet tar in varor från andra länder bör ni överväga att ansöka om att bli lagerhållare för att redovisa och betala all kemikalieskatt på månadsbasis istället för löpande. 

Vad innebär registreringen som lagerhållare?

Att vara lagerhållare innebär påverkan på skattehantering för hela varukedjan, varför frågan om lagerhållarstatus inte enbart påverkar den egna skattehanteringen utan också får effekter för leverantörer och kunder. Att vara lagerhållare kan innebära både för- och nackdelar för ett bolag och det är därför viktigt att noggrant överväga om en sådan ansökan ska ske.

Med cirka 15 dagar tills skatten blir tillämplig, är det nu hög tid att besluta om ditt företag ska registreras som lagerhållare eller inte hos Skatteverket.

Hur påverkas mindre bolag av kemikalieskatten?

Kemikalieskatten kommer att träffa bolag som tar in kemikalieskattepliktiga varor till Sverige, oavsett om detta sker för försäljning eller för användning i den egna verksamheten. I ett första steg bör ditt bolag se över om bolagets tillverkning eller inköp omfattas av kemikalieskatt och om det är ditt bolag som blir skattskyldig för skatten.

För bolag som regelbundet tar in kemikalieskattepliktiga varor till Sverige kan det underlätta administrationen och kassaflödet att registrera bolaget som lagerhållare hos Skatteverket. Huruvida ditt bolag bör eller kan vara lagerhållare avgörs av ditt bolags varuflöden och var i transaktionskedjan som ditt bolag är gällande försäljning av elektronik som omfattas av kemikalieskatt.

Vi rekommenderar samtliga bolag som säljer och köper varor som omfattas av den nya kemikalieskatten att se över hur skatten påverkar verksamheten, beroende på var i leveranskedjan som bolaget befinner sig och vilka varuflöden som bolaget har. En översyn bör visa på om bolaget bör registrera sig lagerhållare.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar kring vad den nya skatten kan innebära för just ert företag.


Susann Lundström
+46 8 723 96 98
susann.lundstrom@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today