Moms vid vidarefakturering – hur ska den hanteras?

Moms vid vidarefakturering – hur ska den hanteras?

Funderar ni ibland på hur momsen ska hanteras vid vidarefakturering? Kanske ingår kostnaden i priset för er tjänst, eller har ni gjort ett utlägg för kundens räkning? Vi hoppas kunna räta ut några vanligt förekommande frågetecken.

1000

Kontakt

Henrik Jonsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

När ingår kostnaden i priset?

Från ett momsperspektiv bör en kostnad som företaget haft för att producera sin tjänst, ingå som en kostnadskomponent i tjänstens försäljningspris. Det innebär att kostnaden beskattas på samma sätt som tjänsten. Ett exempel är att företaget anlitar en underleverantör för att kunna leverera sin tjänst till kunden.

Vissa av de tjänster som köps in från underleverantörer kanske har beskattats med andra momssatser än den som tillämpas på företagets försäljningar. När företaget säljer en tjänst där sådana kostnadskomponenter ingår ska ändå hela tjänsten beskattas med samma skattesats, d.v.s. den som ska tillämpas på företagets tjänst.

  • Exempel: Företaget A säljer konsulttjänster, vilka omfattas av 25 % moms. För att leverera sin tjänst har företaget en kostnad för logi för en av sina anställda. Hotelltjänsten omfattas av 12 % moms eftersom övernattningen skett i Sverige. På sin faktura till kunden bör företaget ta ut 25 % moms på hela det fakturerade beloppet eftersom hotelltjänsten anses ingå som en kostnadskomponent i priset för företagets tjänst.

Företaget skulle ibland kunna ha kostnader för t.ex. logi utomlands. På ett sådant inköp bör företaget ha betalat den moms som gäller i det land där login ägde rum. Företaget bör i så fall ha möjlighet att begära återbetalning av den ingående momsen i det landet. Kostnaden för login utomlands bör ingå i priset för tjänsten på samma sätt som ovan.

När är det en vidarefakturering?

Vid en vidarefakturering är det istället fråga om att företaget gör ett inköp och sedan säljer vidare den inköpta tjänsten till kunden. Den inköpta tjänsten bör i så fall behandlas på samma sätt vid vidareförsäljningen som vid inköpet. Företaget bör då kunna göra avdrag för ingående moms vid inköpet och redovisar sedan utgående moms vid vidareförsäljningen.

  • Exempel: Företaget A ska leverera sin konsulttjänst till en kund. Eftersom tjänsten ska utföras på en plats där både företaget och kunden behöver övernatta, har parterna kommit överens om att A ska boka hotellrum för både A och kunden. Den hotelltjänst som köps in för kunden bör vidarefaktureras till kunden med 12 % moms eftersom övernattningen skett i Sverige. Den hotellnatt som ingår i A:s tjänst bör ingå i priset för konsulttjänsten och beskattas på samma sätt som denna såsom beskrivits ovan.

Detta bör inte orsaka några större problem vid vidarefakturering av tjänster som anses omsatta inom Sverige. Vissa tjänster anses dock omsatta i det land där de utförs. Detta innebär att om login i ovanstående exempel har skett utomlands finns det en risk att en eventuell vidarefakturering ska ske med utländsk moms, vilket skulle innebära att företaget behöver registrera sig för moms i det landet.  

Har ni gjort ett utlägg?

Sist men inte minst är det i vissa enstaka fall fråga om ett utlägg. Det som kan sägas särskilja ett utlägg från en vidareförsäljning är att avtalet ingås mellan tredje man och den som slutligen ska bära kostnaden för utlägget. Företaget förmedlar endast ersättningen. Med andra ord är det den som företaget gör utlägget för som är betalningsskyldig gentemot tredje man. Typiskt sett handlar det om olika avgifter men det kan även vara fråga om inköp som gjorts i kundens namn och för dennes räkning.

Om företaget gör ett utlägg och sedan får ersättning för detta med motsvarande belopp bör det, till skillnad från en vidarefakturering, inte anses ha skett ett inköp och en vidareförsäljning ur momssynpunkt. Företaget bör således varken redovisa någon ingående eller utgående moms på utlägget.

  • Exempel: Företag A ska på samma sätt som i föregående exempel boka ett hotellrum åt kunden. I detta fall sker dock bokningen i kundens namn och för dennes räkning, avtalet ingås således mellan kunden och hotellet. A tar emot ersättning från kunden och förmedlar den vidare till hotellet. A ska i detta fall inte göra något avdrag för ingående moms på hotelltjänsten och inte heller fakturera det vidare med moms. Om kunden bedriver momspliktig verksamhet har denne istället avdragsrätt baserat på fakturan från hotellet.

Momshantering

Hur momsen ska hanteras, beror alltså i första hand på om det rör sig om vidarefakturering, en kostnadskomponent eller ett utlägg. Hänsyn ska också tas till om inköpet gjorts i Sverige eller utomlands. Om ni har frågor kring hur detta bör hanteras i er verksamhet är ni varmt välkomna att höra av er till oss på KPMG.
 

Henrik Jonsson
+46 +46 70 882 36 59
henrik.jonsson@kpmg.se

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today