close
Share with your friends

Fastigheter i den digitala eran

Fastigheter i den digitala eran

Hur kommer framtidens fastigheter att se ut? KPMG:s rapport belyser tio faktorer att beakta vid utveckling av kommersiella fastigheter.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Fastigheter i den digitala eran

När man tänker på framtidens fastigheter är det lätt att tänka på de tekniskt avancerade stadsbilder vi så ofta ser i science fiction. Den fjärde industrirevolutionen är över oss och det vi med säkerhet vet är att ny teknik och stora mängder data kommer att påverka oss alla. Fastighetsbranschen är inget undantag, men hur kommer denna förändring att se ut?

Som med all förändring erbjuder utvecklingen både spännande möjligheter men också utmaningar. Det gäller att ligga steget före och både tänka nytt kring förändrade affärsmodeller samt nya sätt att se på branschen.

KPMG:s fastighetsspecialister i Storbritannien har samlat sina tankar om utvecklingen i en rapport ”Real Estate in the digital age”.

Sammanfattningsvis menar de att det är konsumenten som kommer att driva utvecklingen i branschen framöver. De belyser tio viktiga faktorer som påverkar framtidens utveckling av kommersiella fastigheter.


Kundupplevelsen

Fastigheter är inte längre bara fyra väggar och ett tak. Fastigheten är en tjänst och hyresgästen är en konsument. En hyresvärd måste anta en mer kund-centrerad strategi för att förbli konkurrenskraftig.
 

Anpassningsbara byggnader

Många av dagens nya byggnader kommer inte att passa in om 10-20 år. För att undvika kostsamma ombyggnationer bör utvecklare överväga hur byggnader ska kunna anpassas efter olika behov. Ta då även med i beräkning att behoven förändras över tid och i takt med att man integrerar ny teknik.
 

Flexibla hyresavtal

Hyresgäster vill ha möjlighet att skala upp och skala ner sin verksamhet då ett företag utvecklas och förändras. Här måste man implementera nya sätt att strukturera hyresavtalen.
 

Bekvämlighet

Med dagens livliga livsstil är bekvämligheten nyckeln. Det kan till exempel vara yta, hyresgäst-mix, faciliteter eller ytterligare tjänster. Byggnader som erbjuder bekvämlighet kommer att vara mycket mer attraktiva för den moderna jäktade konsumenten.
 

Data och analys

Möjligheten att analysera stora datamängder gör att företagen kan fatta mer välgrundade beslut. Tänkbara användningsområden är bättre förståelse för kundens servicebehov, men även för affärsbeslut kring exempelvis utveckling av nya områden.
 

Samarbete

Den fjärde industrirevolutionen suddar ut linjerna mellan traditionella sektorer. Fastighetsbolag måste samarbeta med tekniker och infrastrukturleverantörer, såväl som innovativa PropTech bolag.
 

Cybersäkerhet och dataskydd

Eftersom byggnader blir mer "online" och mer kunddata samlas in, är det av yttersta vikt att skydda sig mot cyberattacker. Se till att ha en robust datastrategi där kunddata är skyddad och att företaget följer bestämmelserna i EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).
 

Uppkoppling

Alla byggnader måste ha ett pålitligt Wi-Fi. I takt med att ny teknik utvecklas blir det långt mer kritisk än en traditionell fast uppkoppling.
 

Alternativa intäktsströmmar

Fastighetsbolag bör undersöka möjligheter till alternativa intäktsströmmar för att få ut ett maximalt värde från sina byggnader. Det kan de till exempel göra genom att erbjuda nya typer av service och tjänster.
 

Framtidsperspektiv

Investerare och utvecklare bör utvärdera sina beslut med ett 20-års perspektiv. Det är viktigt att överväga hur framväxande teknik som artificiell intelligens och autonoma fordon kommer att påverka dagens byggnader och vad framtidens möjligheter kommer att vara.
 

Läs om studien i Fastighetssverige

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan