Nordens VD:ar söker disruptiva affärsmodeller | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nordens VD:ar söker disruptiva affärsmodeller

Nordens VD:ar söker disruptiva affärsmodeller

Politisk osäkerhet har ett större inflytande än någonsin på näringsliv och affärer, dock är VD:ar i Norden mer optimistiska både vad gäller sitt företags tillväxt, samt tillväxten för sin sektor i stort. En ökad oro för protektionism medför att VD:ar omvärderar var i världen man bedriver affärer. Dessa är några övergripande trender som beskrivs i CEO Outlook 2017, en global studie som har tagits fram av KPMG i samarbete med Forbes.

1000

Kontakt:

Relaterat innehåll

Studien bygger på över 1,300 djupintervjuer med VD:ar världen över. För första gången görs även en nordisk utbrytning av den årliga studien.

Mindre än hälften av VD:arna i Norden säger sig vara säkra på utvecklingen av världsekonomin de kommande 12 månaderna. Det kan jämföras med 67 procent på de stora marknaderna.

Vidare känner de nordiska VD:arna ett större förändringstryck relaterat till teknologiska förändringar jämfört med de större ekonomiernas VD:ar och söker efter disruptiva affärsmodeller. Hela 84% av de nordiska VD:arna säger sig sträva mot att vara den disruptiva kraften, snarare än att bli omsprungen av den.

Samtidigt är samtliga intervjuade nordiska VD:ar (100 procent) säkra på sitt bolags tillväxtmöjligheter de kommande 12 månaderna, en högre andel än på de större marknaderna. I ett treårsperspektiv är skillnaden liknande, 98 procent mot 83 procent.  

”I Sverige har vi många exportföretag som påverkas kraftigt av uppgång eller nedgång på olika delar av världsmarknaden. Våra VD:ar lever i organisationer som är beroende av exportmarknadernas fluktuationer. Att aktivt följa, analysera och agera kring omvärldens ekonomiska och politiska förändringar är affärskritiskt för det svenska näringslivet”, säger Björn Hallin, styrelseordförande, KPMG Sverige.

När det gäller vikten av att hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen sticker Norden också ut. Mer än tre fjärdedelar, 76 procent, av de nordiska VD:arna i studien säger att deras organisationer anstränger sig för att hänga med i den tekniska utvecklingen inom sin bransch. Unikt för Norden är att man även ser cyberattacker som en affärsmöjlighet, att kunna sälja nya lösningar till sina kunder, och inte bara som ett hot. Dock medger fyra av tio VD:ar att man inte är fullt förberedd på en cyberattack.

”I svensk ekonomi är den digitala transformationen mer närvarande än på många andra marknader. Omvandlingstrycket och förväntningar på snabb implementering av ny teknologi är en central del av rollen för VD:ar i Sverige”, fortsätter Björn Hallin.

 

LADDA NED STUDIEN: CEO Outlook Nordic Summary (PDF)

 

Om CEO Outlook:

CEO Outlook 2017 har tagits fram av KPMG i samarbete med Forbes. I studien intervjuades 1 300 VD:ar på 10 av de största marknaderna (Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA) och på 52 jämförelsemarknader bland annat Sverige. VD:arna är verksamma inom bilindustri, bank, infrastruktur, försäkring, investment management, life sciences, tillverkning, konsumentvaror, teknologi, energi, och telekom. Undersökningsperiod var 15 mars - 29 april 2017.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka