CEO Outlook 2017 | KPMG Sverige
close
Share with your friends

CEO Outlook 2017

CEO Outlook 2017

CEO Outlook bygger på djupintervjuer med VD:ar världen över. För första gången görs även en nordisk utbrytning av studien.

Den årliga studien CEO Outlook 2017 bygger på djupintervjuer med VD:ar världen över.

CEO Outlook 2017: djupgående VD-studie på global och nordisk nivå

CEO Outlook 2017 har tagits fram av KPMG i samarbete med Forbes. I studien intervjuades 1 300 VD:ar på 10 av de största marknaderna (Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA) och på 52 jämförelsemarknader bland annat Sverige.

VD:arna är verksamma inom bilindustri, bank, infrastruktur, försäkring, investment management, life sciences, tillverkning, konsumentvaror, teknologi, energi, och telekom. Undersökningsperioden var 15 mars - 29 april 2017.

Den nordiska executive summary-rapporten har analyserat svaren av VD:ar från Sverige, Norge, Finland och Danmark.

 

Pressmeddelande: Nordens VD:ar söker disruptiva affärsmodeller

Ladda ned studien: CEO Outlook 2017 Nordic Summary (PDF)

#CEOoutlook

Kontakta oss