close
Share with your friends

Sverige i topp när KPMG kartlägger transparens i vårdsektorn

KPMG kartlägger transparens i vårdsektorn

Trenden går mot mer öppenhet kring vårddata världen över. Det visar en ny global rapport från KPMG som kartlägger transparensen i 32 länders sjukvårdssystem. Sverige placerar sig i toppen tillsammans med Finland, Norge och Danmark.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Sverige i topp när KPMG kartlägger transparens i vårdsektorn

Ett transparent sjukvårdssystem kännetecknas av att det finns relevant och lättillgänglig information till gagn för patienter och andra intressenter. Enligt rapporten finns sex viktiga områden att genomlysa. Det är transparens runt vårdkvalitet, patientupplevelse, finansiell information, styrning, personlig vårddata samt kommunikation runt vårddata.

”Transparens är ett viktigt mått för vårdsektorn. Om det finns relevant information tillgänglig kan patienternas förväntningar enklare mötas vilket i sin tur skapar en mer effektiv vård”, säger Stefan Lundström, ansvarig för hälsa- och sjukvård på KPMG Sverige.

Sverige har den högsta transparensen inom området vårdkvalitet av de 32 undersökta länder där man bland annat tittar på vilken information som finns tillgänglig runt väntetider, vårdrelaterade infektioner och överlevnadsstatistik. Sverige ligger även bra till inom områdena finansiell information, personlig vårddata och patientupplevelser.

”I Sverige har tjänsten 1177 vårdguiden underlättat för svenska patienter av jämföra vårdinrättningar. Myndigheten för Vårdanalys bidrar också i viss utsträckning till löpande utvärdering av vårdsektorn i landet. Även om Sverige totalt sett också ligger i topp i studien så finns det dock förbättringsmöjligheter” säger Stefan Lundström.

Studien är ett resultat av 25 intervjuer med globala experter inom vårdsektorn, 16 globala casestudier från länder som Australien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA samt sammanställningar om transparens i vårdsektorn från KPMG:s verksamheter i 32 länder.

Läs den nordiska fördjupningen här

Läs om rapporten i Dagens Medicin

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today