Ny rapport: Framtidens digitala bank | KPMG | SE
close
Share with your friends

Framtidens digitala bank – vägval på en disruptiv marknad

Framtidens digitala bank

Dagens ledande aktörer inom finansiella tjänster verkar i en allt mer komplex miljö. En miljö där definitionen av hur kunder upplever och interagerar med sin bank både utmanas och omformas – inte minst när nya typer av tjänster och konkurrenter gör entré på marknaden. KPMG:s rapport granskar de möjligheter och utmaningar som företagen berörs av.

1000

Kontakt:

Relaterat innehåll

Exempelbild på robot

De flesta ledande banker har i dag två huvudsakliga mål. Dels att proaktivt kapitalisera på digitaliseringen genom att hitta innovativa lösningar för att öka sin marknadsandel och stärka erbjudandet. Dels att skydda och bibehålla sina mest värdefulla segment och kunder. Banker som lyckas med båda delarna kommer att skapa värde för sina kunder och ägare och samtidigt stärka sin konkurrenskraft.

Trots att det kan se enkelt ut i teorin så kräver vägen framåt en förståelse för digital utveckling, strategiska framgångsfaktorer och kundupplevelse, samt vägval kring aspekter såsom:

  • Ny teknik
  • Ett demografiskt skifte
  • Ostrukturerad data
  • Digital arbetskraft
  • Ny betalningsinfrastruktur
  • Cybersäkerhet och strategi
  • Digital identitet
  • En snabb förändringstakt

 

Rapporten Setting course in a disrupted marketplace: the digitally-enabled bank of the future granskar dessa möjligheter och utmaningar. Nyckeln till en positiv digital utveckling är en tydlig och handlingskraftig strategi, och rapporten erbjuder insikter kring hur en sådan framgångsrik strategi kan utformas.

Vi vet att den snabba digitala utvecklingen skapar både vinnare och förlorare. Vinnare blir de företag och organisationer som har tydliga strategiska visioner, en förståelse för förändrat kundbeteende och ny teknik, samt förmågan att hantera oförutsägbara innovationer.  

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka