Kammarrättsdomar om carried interest | KPMG | SE
close
Share with your friends

Kammarrättsdomar om carried interest

Kammarrättsdomar om carried interest

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s k carried interest.

1000

Kontakt

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Domarna gäller personer som har varit verksamma i företag som ingår i olika riskkapitalgrupper. Utgången i målen innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de s k fåmansföretagsreglerna i stället för som inkomst av kapital. 
 

Vi noterar att kammarrätten i huvudsak bifaller Skatteverkets eller allmänna ombudets yrkanden medan flertalet av de enskilda får avslag på sina yrkanden. Eftersom fonderna, ägarförhållandena i bolagen och personernas funktioner skiljer sig är utgången i målen dock olika.


Vi analyserar nu domarna vidare. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om utgången i de olika målen.
 

Mårten Sundholm
+46 8 723 96 96
marten.sundholm@kpmg.se

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka