Robotarna är här. Är du redo? | KPMG | SE
close
Share with your friends

Robotarna är här. Är du redo?

Robotarna är här. Är du redo?

Robotar invaderar just nu försäkringsbranschen, och VD:ar välkomnar dem i dörren. Men när försäkringsbolagen utvecklar sin tillämpning av robotics och automation, och överlämnar mer och mer av kontrollen till robotar, uppstår nya utmaningar och frågetecken. Nedan följer fyra korta tips för framtagandet av en framgångsrik strategi.

1000

Kontakt:

Ansvarig för Data & Analytics och Microsoft

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Du kan inte se dem i fysisk form (än). Och de försöker inte ta ditt jobb (än). Men robotar finns idag överallt. De driver dina sökningar på nätet och ger dig köprekommendationer. De styr temperaturen på kontoret, påminner dig om vänners födelsedagar och ger dig färdbeskrivningar. Robotarna finns i våra telefoner, i vår infrastruktur och i våra hem.

Under de senaste åren har bolag av alla typer rusat fram för att anamma, förstå och skapa värde genom robotics. Det har framförallt handlat om RPA, Robotics Process Automation, inte minst inom finansiella funktioner där processerna i hög grad präglas av upprepning, regelbundenhet och rutin. Men även mjukvarurobotar används allt mer inom försäkringsindustrin – för att stötta ledningsbeslut, underlätta transaktioner och också för att hantera aspekter av kontorssäkerhet.

– Som alltid när det kommer till teknisk utveckling och digitaliseringens möjligheter måste man identifiera var kundvärdet och nyttan finns. Inte innovation och tekniska lösningar för teknikens skull, utan med syftet att det ska bidra till effektivisering, bättre resultat och ytterligare värde. Vi på KPMG har erfarenheten som krävs för att hjälpa våra kunder med just detta, oavsett om det gäller Data & Analytics, Robotics eller kombinationen av dem båda, säger Mats Dahl, ansvarig för Data & Analytics och Microsoft på KPMG Sverige.

Det gäller dessutom att vara beredd på att ännu fler robotar inom kort kliver in i arbetsstyrkan. En färsk undersökning från KPMG International har frågat fler än 100 VD:ar inom försäkringsbranschen vad de tror om utvecklingen framåt. Av dessa svarar över en fjärdedel att de ser automation – en nyckelfaktor i utvecklingen av robotics – som svaret på hur de ska hantera nuvarande kunskapsgap. Nästan samtliga förstår vilken effektivisering automation kan skapa, genom att minska inkonsekvensen i beslutsfattandet, stärka överensstämmelse och regelefterlevnad samt eliminera fel. Många har börjat inse att en utökad användning av mjukvarurobotar kan addera betydande värde.

Fyra tips för en framgångsrik strategi inom robotics

Baserat på KPMGs långa erfarenhet kommer här fyra korta tips för att hjälpa dig som VD i försäkringsindustrin i framtagandet av en strategi:

  1. Ha ett strategiskt synsätt: Låt inte robotarna föröka sig bortom kontroll. Utgå från en strategisk ståndpunkt kring hur robotar ska möjliggöra en framtida verksamhetsmodell och säkerställ att alla investeringar stödjer realiseringen av det målet.
  2. Var realistisk gällande verksamhetens förmåga: Förstå er nuvarande kapacitet och infrastrukturmässiga begränsningar. Fokusera på att bygga kapaciteten stegvis, och ta med molnbaserade tjänster som en del i den övergripande strategin, allt eftersom kompetensen och infrastrukturen förbättras och utvidgas.
  3. Sträva efter flexibilitet: Skapa en mer agil utvecklingsmiljö – både inom IT och genom affären – och uppmuntra ett ”testa och lära”-tankesätt inom organisationen.
  4. Införliva smart styrning och kontroll: Styrning är kritiskt, inte bara för hanteringen av data, utan också för hanteringen av den underliggande infrastrukturen. Flexibilitet blir en nyckel när tekniken utvecklas och nya användningsfall uppstår.

Kort guide i definitionerna kring robotics och automation

Automation: Ett enkelt kontrollsystem som fattar beslut baserat på fastställd data och förbestämda valmöjligheter.

Software Robotics / mjukvarurobotar: En mjukvaruapplikation som i huvudsak härmar en repetitiv mänsklig handling.

Robotics Process Automation / RPA: Tillämpningen av mjukvarurobotar i ekonomisk redovisning.

Cognitive Computing: Avancerad teknologi som imiterar den mänskliga hjärnan för att lösa komplexa problem.

Cognitive Robotics: Tillämpningen av Cognitive Computing i mjukvarurobotar, med syftet att automatisera sofistikerat beslutsfattande.

Cloud Computing / Molnbaserade tjänster: Såväl infrastrukturella tjänster, t ex datornätverk, servrar och lagring, som applikatoriska tjänster, t ex verksamhetssystem och IT-tjänster, produceras och tillhandahålls behovsbaserat av stora globala datacenters via internet.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka