close
Share with your friends

Räcker bekräftelsen på Swish-betalningen?

Räcker bekräftelsen på Swish-betalningen?

Mobiltjänsten Swish har sedan lanseringen 2012 vuxit lavinartat. I dagsläget använder hälften av den svenska befolkningen Swish, enligt tjänstens hemsida. I november swishade den svenska befolkningen 8,3 miljarder kronor. Det har blivit allt vanligare att butikskedjor, idrottsklubbar och festivalarrangörer accepterar Swish-betalningar. Det är dock inte lika många näringsidkare som hängt med på vilka Swish-underlag som krävs för att fullgöra sin bokföringsskyldighet, vilket även Skatteverkets kontroller visar med en rejäl uppgång i antal företag som slarvar med sin bokföring.

1000

Relaterat innehåll

Hur ska då Swish-betalningar hanteras i bokföringen, räcker bekräftelsen på att betalningen gått igenom och nått mottagaren?

Det enkla svaret är nej, företagaren ansvarar fortfarande för att det ska tas fram ett kvitto för varje enskilt köp. Är det en momspliktig försäljning ska naturligtvis även moms redovisas. Bekräftelsen via mobiltjänsten verifierar enbart att pengarna har överförts till kontot. Swish som betalmedel går att likställa med kontanter och kontokort.

Enligt bokföringslagen ska varje enskild affärshändelse dokumenteras med en verifikation. Verifikationen ska innehålla information om när affärshändelsen skett, vad affärshändelsen avser, vem som är motparten, beloppet och när verifikationen har sammanställts.

Hur kan detta uppfyllas på ett enkelt sätt?

Swish-betalningar i olika situationer:

  • Vid försäljning i butik ska det finnas ett registreringsförfarande för Swish-betalningar. Detta uppfylls enklast med en Swish-knapp i kassaapparaten. Då framgår det även på kvittot att Swish är betalmedlet för transaktionen, vilket är nödvändigt enligt Skatteverket. Således ska inte Swish-betalningar slås in som kontanter i kassan.
  • En näringsidkare som inte har ett kassaregister att registrera Swish-betalningen med kan istället upprätta kontantfakturor med all nödvändig information. Även på en kontantfaktura framgår vilket betalmedel som använts.

För en egenföretagare med enskild firma rekommenderar Bokföringsnämnden att egenföretagaren har ett separat företagskonto. Transaktioner som hör till näringsverksamheten hålls på så sätt åtskilt från de privata medlen. Om företagaren tar emot Swish-betalningar bör Swishnumret kopplas till företagskontot.

Att tänka på:

Se till att tänka igenom hela transaktionskedjan och ta hjälp av en redovisningskonsult så att underlaget som finns i bokföringen är tillräckligt och bokförs vid rätt tidpunkt.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today