Insight: KPMGs globala magasin om infrastruktur | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG Insight – globala utmaningar och perspektiv inom infrastruktur

Insight: KPMGs globala magasin om infrastruktur

KPMG:s magasin Insight kommer ut halvårsvis och ger lokala, regionala och globala perspektiv kring nyckelfrågorna samt utmaningarna inom den globala infrastruktursektorn. Det senaste numret handlar bland annat om solenergi, kvalitativ data, ledarskap i en föränderlig värld samt debatten kring globaliseringens för- och nackdelar.

1000

Relaterat innehåll

KPMG Insight: globalt magasin inom infrastruktur

Insikter inom infrastruktur: för eller emot globalisering?

Det övergripande temat för senaste KPMG Insight är globalisering. Även om många anser att globalisering är något positivt kan vi i väst se exempel på hur globaliseringen möts av misstänksamhet och alltmer protektionism, vilket hotar att urholka värdet av öppna marknader och handel. Detta medan det i öst, på tillväxtmarknader, fortsatt inte råder någon tvivel om fördelarna.

I KPMG Insight tittar vi närmare på globaliseringens effekter inom infrastruktursektorn. Nedan hittar du ett urval av ämnena i senaste numret.

 

Exempel på artiklar i senaste KPMG Insight om infrastruktur:

The yin and yang of globalization – globaliseringens två sidor

Leading in a disrupted world – utmaningar i en föränderlig värld

Going global: Lessons from solar – lärdomar från solenergins utveckling

Data, sustainable development and decision making – data som beslutsstöd

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka