Disruptive technologies barometer: Mediasektorn | KPMG | SE
close
Share with your friends

Disruptive technologies barometer: Mediasektorn

Disruptive technologies barometer: Mediasektorn

Mediebolagen fortsätter att verka i en tid av stark transformation, pådriven och påskyndad av disruptiv teknik. Den tredje delen i KPMGs rapportserie Disruptive Technologies Barometer tittar närmare på utmaningarna och möjligheterna inom just mediasektorn.

1000

Kontakt:

Branschansvarig Media, Telekom och Teknologi

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Robot med VR-headset

Rapporten Disruptive technologies barometer: Media sector baseras på en global undersökning bland 580 seniora beslutsfattare i mediebranschen.

Resultaten liknar dem vi sett även i andra sektorer – att det å ena sidan finns en stor iver att använda disruptiv teknik för att förbättra produkter och tjänster, kapa kostnader och springa ifrån konkurrenterna. Å andra sidan finns en oro kring affärsmodellerna och den egna organisationens flexibilitet, kompetens och förmåga att utnyttja den nya tekniken till max.

I undersökningen svarar enbart 25 procent att deras bolag är ”väl förberedda” när det kommer till medarbetarnas kunnande. I bilden nedan ser du fler exempel på områden där osäkerheten är påtaglig.

Resultaten visar också att beslutsfattarnas oro kring verksamhetens förmåga i hög grad bottnar i konkurrensutsatthet – inte bara från befintliga rivaler inom mediasektorn, utan också från aktörer i andra branscher som nu inkräktar på ”deras mark”.

Ytterligare en utmaning för många aktörer i mediebranschen är att den snabba takten av teknisk disruption – och därav ökade konkurrensen – gör det svårt att hinna ikapp när konkurrenterna väl har gjort sitt drag. Fler än var tredje (35%) av de svarande menar att de ”uppfattade den nya tekniktrenden för sent”, medan nästan hälften (44%) uppger att de ”inte kan investera fort nog för att hänga med”.

Ta del av hela rapporten

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka