close
Share with your friends

Är semlan eller kanelbullen avdragsgill?

Fika på jobbet – när är det avdragsgillt?

Fettisdag, Kanelbullens dag och Lucia - tre exempel på dagar då det vankas fika på arbetsplatser runtom i landet. Men när är fikat avdragsgillt?

1000
Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Är semlan avdragsgill

Så lyder reglerna kring fika på jobbet

En arbetsgivare kan bjuda sina anställda på förfriskningar eller annan enklare förtäring – som inte anses som måltid – inom ramen för de sk. Personalvårdsförmånerna. Dessa är skattefria för medarbetarna om vissa kriterier är uppfyllda.

För att en personalvårdsförmån ska vara skattefri krävs bland annat att den är av mindre värde, enklare slag samt erbjuds alla anställda – oavsett anställningsform – som är i aktiv tjänst på arbetsplatsen.

Som exempel på enklare förtäring nämner Skatteverket kaffe, te, smörgås, bulle, som inte kan anses som en hel måltid och som är av ”mindre värde”. Detta innebär att såväl semlan som lussekatten och kanelbullen ryms inom ramarna för avdragsgill förtäring för arbetsgivaren och skattefri för de anställda.

Syftet med personalvårdsförmånerna är att bidra till att skapa trivsel på arbetsplatsen.

Ingen personalvårdsförmån under tjänsteresa

Skatteverket har fått frågan huruvida enklare förtäring som arbetsgivare bjuder sina anställda på under tjänsteresor kan vara skattefri. Enligt Skatteverket ska den enklare förtäringen, t ex kaffet och bullen, tillhandahållas på arbetsplatsen för att vara skattefri. Fri fika under tjänsteresor är alltså – enligt Skatteverket – ingen skattefri personalvårdsförmån. Detta innebär att till exempel på fettisdagen kan en anställd äta en semla på arbetsplatsen utan att förmånsbeskattas. Men om en anställd som är på tjänsteresa på fettisdagen köper en semla och gör utlägg för denne ska denne rätteligen förmånsbeskattas för semlan. Eftersom det inte är en måltid är det den faktiska kostnaden (marknadsvärdet) som är förmånsvärdet

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today