Hur säkert är ditt varumärke? | KPMG | SE
close
Share with your friends

Hur säkert är ditt varumärke?

Hur säkert är ditt varumärke?

I en globaliserad och uppkopplad värld måste konsumentvarumärken vara redo att snabbt förändras för att behålla sin relevans och position på marknaden. Konkurrensen har ökat och på många marknader konkurrerar stora varumärken inte enbart med traditionella rivaler, utan med lokala spelare på frammarsch.

1000

Relaterat innehåll

Hur säkert är ditt varumärke?

Digitaliseringen gör det enklare för nya aktörer att nå kunderna och river också ner barriärer som tidigare skyddat många sektorer från nytillskott. Samtidigt har många konsumenter tappat tron på traditionella och offentliga institutioner – särskilt myndigheter och banker – och är allmänt mer skeptiska gentemot varumärken. En undersökning genomförd av marknadsföringsbyrån Havas visade att bara en av fem nordamerikanska konsumenter – och en av tre europeiska – litar på varumärken.

– De omvälvningar som har skett på marknaden till följd av demografiska förändringar, exponentiell teknik och affärsmodeller som snabbt utvecklas, påverkar flera av de största varumärkena. Företag måste kunna identifiera tecken på förändring och utveckla strategier som säkerställer att de håller sig aktuella, säger Kes Sampanthar, Executive Director of Research på KPMG Innovation Labs.

3 000 loggor per dag

Förr var medvetenhet enklare att hantera, men det kostade. Rätt tv-reklam kunde nå ut till mellan en tredjedel och 60 procent av målgruppen. Så är det inte längre. Digital teknik har till synes gjort det enklare att knyta an till kunder, men i själva verket har karaktären på anknytningen förändrats. En konsument i västvärlden utsätts en vanlig dag för mer än 3 000 logotyper. Det gör att varumärkena ställs inför ytterligare svårigheter – att särskilja sig från mängden och skapa trovärdiga associationer. Dessutom har digital media gjort det enklare för konsumenterna att själva utvärdera företagens trovärdighet.

Det är som Steve Jobs kända ord till marknadsföringsteamet på Apple: ”Vi lever i en stimmig värld och får inte chansen att få människor att minnas så mycket om oss, så vi måste vara väldigt tydliga med vad vi vill att de ska veta.”

Sociala medier förändrar samspelet

Det är också svårare att säkerställa att varumärket kopplas ihop med rätt egenskaper. Tidigare var samspelet mellan varumärke och konsument till stor del en monolog. Sociala medier har fullkomligt förändrat konversationen. Nu deltar konsumenten i ett flervägssamtal både med och om varumärket. Många varumärken har aktivt engagerat sig i de nya medierna, men ibland överlåtit kontrollen till sina följare på Facebook, vilka där föreslår innehåll och förbättringar. Oavsett strategi är det viktigt att anamma transparenta och öppna dialoger med sina kunder.

Alla marknader – från rakhyvlar till skor – är sårbara för smarta startup-företag i samma anda som Uber eller Airbnb, med innovativa produkter eller tjänster och trovärdiga budskap.

– Företagen måste betrakta sin verksamhet utifrån kundens perspektiv. Du måste förstå hur ditt varumärke och företag uppfattas. Genom att studera förändrade kundbeteenden och demografi, exponentiell teknik och vad startup-företag och riskkapitalister fokuserar på, går det att utveckla strategier som är effektiva, avslutar Kes.

Viktigt att tänka på:

  • Företag som producerar konsumentvaror måste uppmärksamma tecken på förändring och se bortom de vanliga sätten att bedöma marknaden. De måste vara uppmärksamma på förändringar inom demografi, beteenden, förväntningar och värderingar. De måste även hålla koll på startups och riskkapitalinvesteringar för att se vart de smarta pengarna går.
  • Varumärkesprofilering och marknadsföring måste vara trovärdig och knyta an till företagets och kundernas värderingar. Produkter och tjänster måste komma först, och marknadsföringen måste förstärka budskapet i olika medier och sociala kanaler.
  • Förutsätt inte att du sitter säkert. Marknaden är idag ombytlig och konsumenternas preferenser svåra att tolka – det gör att till och med starka varumärken är sårbara om de inte anpassar sig. Teknikbranschen har visat hur snabbt varumärken kan misslyckas. Vi har inte sett liknande omvälvningar tidigare.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka