Disruption ett nytt normalläge inom telekom | KPMG | SE
close
Share with your friends

Disruption ett nytt normalläge inom telekom

Disruption ett nytt normalläge inom telekom

Många telekomaktörer är oroliga kring sin position på marknaden, och osäkra på hur de kan använda ny, disruptiv teknik för att stärka konkurrenskraften. Den globala studien Disruptive technologies barometer: Telecommunications sector utforskar hur telekombolag investerar i disruptiv teknik i sina organisationer och erbjuder insikter kring hur man som bolag kan navigera och agera framåt.

1000

Kontakt

Branschansvarig Media, Telekom och Teknologi

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Disruption inom telekom

Disruptive technologies barometer: Telecommunications sector

Telekomindustrin transformeras och utvecklas just nu i alla led – från hur man designar, bygger och underhåller nätverken, till innehållet som flödar, till alla kanaler som gör det möjligt för användarna att ta del av olika tjänster. Snart är allt och alla uppkopplade och vi kommer att se en fortsatt ökning av nätverkstrafik, uppkopplade enheter och telekombolag som skyndar på uppgraderingen till 5G för att kunna erbjuda tillräcklig hastighet och bandbredd.

Telekombolag må vara vana vid transformation, men den snabbt ökande takten av disruption är något nytt, och många aktörer kämpar nu med att välja rätt väg framåt.

Disruptive technologies barometer: Telecommunications sector bygger på svar från 580 seniora beslutsfattare inom telekom. Studien avslöjar att telekomledare är ivriga att använda ny teknik för att förbättra sina produkter och tjänster, bli mer kostnadseffektiva och ta täten före sina konkurrenter. Samtidigt finns en oro för att disruptiv teknik kan underminera både affärsmodeller och värdekedjor. Ett annat frågetecken är huruvida man som bolag har den organisatoriska flexibilitet och snabbhet som krävs för att dra mesta möjliga nytt av den nya tekniken.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka