close
Share with your friends

Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag – hur påverkas du som delägare?

Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna föreslår ett flertal ändrade regler från den 1 januari 2018. Om ändringarna går igenom kommer de få betydande effekter för många delägare av fåmansföretag.

1000

Kontakt

dekorbild

Senior Manager

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

I början av november presenterades en utredning om beskattningen av ägare i fåmansföretag, det så kallade 3:12-regelverket. Utredningen föreslår ett flertal ändrade regler från den 1 januari 2018 som, om de går igenom, kommer få betydande effekter för många delägare av fåmansföretag. Betänkandet (remissen) skickades ut den 14 november 2016 och remissyttrandena skall vara inlämnade senast den 10 februari 2017.

 

Här följer några av de föreslagna förändringarna:

  • Skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag.
  • Skatt på kapitalvinst/utdelning som ”överstiger” taket för tjänstebeskattning sänks från dagens 30 % till 25 %.
  • Skärpt löneuttagskrav, 15 inkomstbasbelopp (IBB) eller 8 IBB + 5 % av andelsägarens och närståendes löneunderlag mot dagens 9,6 IBB eller 6 IBB + 5 % av total kontant ersättning i företaget och dotterföretag. Delägarna måste således ta ut högre lön än idag för att få nyttja löneunderlagsreglerna.
  • Företagets löneunderlag får liksom i dag användas vid beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av en trappa på tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – som dessutom gäller individuellt för varje delägare.
  • Bolagets löner fördelas således mellan delägarna och beräkningen gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort.
  • Förenklingsregeln innebär i dag att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Denna nivå sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).
  • Takreglerna för utdelning och kapitalvinst blir gemensamma (100 IBB under kalenderåret).
  • Särskilt undantag införs för att underlätta ägar-/generationsskiften mellan närstående. En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen inte påverkas av om en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående.

Reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018.
När det gäller att se över utdelningsmöjligheter och löneuttagskrav för att erhålla uppräkning enligt dagens regler d.v.s. 50 % av utbetalda löner avseende kalenderåret 2016 rekommenderar vi att ni tar kontakt med ditt närmsta KPMG-kontor för mer information. Vi på KPMG hjälper dig gärna med att se över just din situation.
 

© 2020 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan