close
Share with your friends

Representation och förmåner

Representation och förmåner

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

I ideell verksamhet är det inte ovanligt att en måltid tillhandahålls under arbetsdagen även om arvodet för uppdraget inte utges eller är begränsat. Måltiden intas ofta som en del av det löpande uppdraget och ses vanligtvis som en kompensation för det ideella arbetet. Den tillfälligt anställde eller uppdragstagaren kan då komma att beskattas för måltiden enligt reglerna för kostförmån, en beskattning som kan vara tung att administrera för föreningen eller stiftelsen. Utgivande av kostförmån kan också medföra skyldighet att erlägga arbetsgivaravgifter samt att lämna kontrolluppgift.
 

En liknade fråga om förmånsbeskattning kan uppstå avseende reseutlägg om ersättning utbetalas för resa mellan bostaden och arbetsplatsen (tjänstestället).
Även traktamente kan utges och bli betraktat som lön om förutsättningar inte föreligger att betala ut ett " skattefritt traktamente. 
 

Att kompensera och uppmuntra ideellt arbete enligt ovan utan efterföljande risker på skatte- och avgiftsområdet är normalt inte möjligt enligt vår skattelagstiftning.


Nämnda exempel kan komma att lyftas vid en skatterevision och vållar mycket internt merarbete utöver merkostnader. Frågan kan ju massmedialt uppmärksammas och/eller bli en svår fråga att bemöta gentemot verksamhetens intressenter.


Enligt min mening börjar ett kvalitetssäkringsarbete med en hälsokontroll över vad verksamheten idag utger och tillhandahåller för att möjliggöra en framtida mer riskfri hantering. Det möjliggör framtagande av interna och konkreta regler avseende representation och förmåner.


Kontakt:
Johnny Ekström
Inkomstskatt
johnny.ekstrom@kpmg.se
08-723 96 70

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today