close
Share with your friends

Brexit

Brexit

Hur påverkas affärer och samarbete med aktörer i Storbritannien? KPMG vägleder dig inför troliga scenarion och förändringar i samband med Brexit.

KPMG vägleder dig inför troliga scenarion och förändringar i samband med Brexit.

Brexit - risker och möjligheter

 

Vad kommer Brexit att innebära i praktiken?

 

Hur påverkas europeiska företag?

 

Riskerar handeln med Storbritannien att försvagas?

 

Frågorna kring Storbritanniens utträde ur EU är många. KPMG stöttar företag och organisationer världen över med vägledning och rådgivning inför troliga scenarion och förändringar i samband med Brexit.

Kontakta oss