close
Share with your friends

Tre KPMG-konsulter på prestigefull lista över framstående skatterådgivare

Tre från KPMG på lista över framstående skatterådgivare

Tre av KPMG:s skatterådgivare har utsetts till Women in Tax Leaders 2016 av tidskriften International Tax Review (ITR).

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

Utmärkelsen baseras på nomineringar från kunder och verksamma rådgivare på andra firmor, samt att den nominerade ska ha påvisat exceptionella prestationer under det senaste året.

I våras utsågs KPMG till Tax Firm of the Year samt Transfer Pricing Firm of the Year av ITR. Nu är KPMG:s Tina Zetterlund, Susann Lundström och Maria Andersson med i ITR:s internationella guide över ledande kvinnliga skatterådgivare.

– Det är mycket glädjande att vi får utmärkelser av det här slaget. Det visar att vår rådgivning är trovärdig, hållbar och i framkant. Att KPMG i Sverige har inte mindre än tre kvinnliga skatterådgivare på ITR:s lista över Women in Tax Leaders gör mig extra stolt, säger Tina Zetterlund, Head of Tax på KPMG.

Skatt i den internationella miljön har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Transparens och hållbarhet kring skatt har blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och myndigheters dagordningar, vilket beror på en rad faktorer, berättar Tina, Susann och Maria.

– Lagstiftning och regleringar inom det internationella området kommer i en takt vi aldrig tidigare sett i branschen. OECD:s BEPS-projekt (Base Erosion Profit Shifting), förslag på EU-direktiv kring publik land-för-landrapportering, lagkrav på skattepolicy i Storbritannien är några exempel, fortsätter Tina.

– I Sverige har regeringen precis givit Skatteverket i uppdrag att titta på hur de uppmuntrar att skattepolicyfrågor diskuterar i företagens styrelser. Att skatt är en fråga för styrelserummet har vi ansett i flera år. Det bör finnas en hög angelägenhetsgrad kring skattefrågorna hos företagen och de bör se till att ha en tax policy på plats och att göra medvetna val, säger Susann.

– Det finns även ett ökat medialt intresse som drivit skattefrågan upp i ljuset. Det bygger även på ökade krav från andra intressenter, framförallt från investerare och från NGO:er. Till följd härav har skattefrågorna nu inkluderats i FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar och i Dow Jones Sustainability Index, fortsätter Tina.

– Kraven på transparens, det mediala intresset och de nya internationella regleringarna ställer nya krav på rådgivningen. Vår rådgivning måste vara långsiktigt hållbar och tåla både en juridisk och en medial granskning. Rådgivningen blir så mycket mer än en specifik fråga som kan kapslas in. Det bredare tax policy-perspektivet och frågan hur kunden ska kommunicera kring ärendet måste också beaktas, säger Maria.

– Skatterådgivning bör betraktas som något mer integrerat än en skattefråga, avslutar Susann.

Tina Zetterlund

Tina är Head of Tax på KPMG Sverige. Hon har över 15 års erfarenhet som skatterådgivare och är specialiserad inom svensk och internationell företagsbeskattning, M&A, frågor kring skattestrategi mm. Tina arbetar i huvudsak med stora multinationella företag.

Susann Lundström

Susann är Head of Indirect Tax på KPMG Sverige. Hon är specialiserad inom indirekt beskattning och har över 20 års erfarenhet som skatterådgivare. Många av hennes kunder är inom bygg- och fastighetssektorn, men också stora bolag med internationella transaktioner.

Maria Andersson

Maria är Head of International Tax på KPMG Sverige. Hon är specialist inom internprissättning och ansvarig för Value Chain Management Services som inriktar sig på leverantörskedjor och omstruktureringar.

Women in Tax Leaders

Med guiden Women in Tax Leaders vill ITR lyfta fram framgångsrika kvinnliga skatterådgivare som slagit sig fram på en traditionellt mansdominerad marknad. För en plats i guiden krävs både nomineringar från kollegor och kunder samt bekräftelser på exceptionellt genomförda prestationer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan