close
Share with your friends

Stora utmaningar inom skatteområdet för finanssektorn

Stora utmaningar inom skatteområdet för finanssektorn

Den 6-7 oktober höll vi vår årliga nordiska skattekonferens för den finansiella sektorn

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner / Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Konferensen KPMG Nordic FS Tax Conference arrangeras gemensamt av KPMG i Sverige, Danmark, Norge och Finland och den här gången träffades vi i Stockholm. KPMG-representanter och närmare 70 deltagare från alla de nordiska länderna inklusive Island möttes för två dagar av intressanta insikter och diskussioner om den snabbt föränderliga och ständigt alltmer komplexa spelplanen för företag inom den finansiella sektorn.


Det var extra roligt att kunna presentera Jane McCormick, KPMG Global Head of Tax, som inledningstalare. Jane talade på temat ”the state of play in FS tax” och berörde bl a de ökade kraven på transparens och hållbarhet, BEPS, den ökade compliance-bördan samt även Brexit.


Därefter var det dags att välkomna Lars Hammarsten, Head of Group Operational Taxes på Swedbank, och Jennifer Sponzilli, KPMG UK, på temat kundkännedom och rapporteringskrav. Det var mycket intressant att få insikt i bankernas vardag kring alla nya krav de måste hantera. Det blev tydligt att det är en stor utmaning för våra svenska banker, allt från att hitta utflyttade kontoinnehavare med en krona på kontot till de större frågorna.


Dag två inleddes med en genomgång av det rykande färska förslaget om ny finansskatt i Norge, som hade presenterats bara dagen innan. Karin Remøe, ansvarig för skatt på Gjensidige Forsikring, ifrågasatte vilken typ av "finansiell skatt" detta verkligen är och exakt vad som faktiskt kommer att omfattas av lagstiftningen.


Pontus Fornell, FS Tax Director KPMG Sverige
– Karins genomgång var mycket intressant och det framstod som att lagstiftningsprocessen i Norge gått fort på slutet, då tanken är att förslaget ska träda i kraft redan den 1 januari 2017. Det ska bli spännande att följa hur den norska skatten kommer att tillämpas i praktiken. Nu närmast bevakar vi hur det svenska förslaget kring finansiell verksamhetsskatt, som ska presenteras 7 november, är tänkt att se ut. Vi kommer bl a att redogöra för det svenska förslaget på KPMG:s Stora Skattedag den 9 november.


Antti Leppänen, Tax Partner KPMG Finland

– Jag höll ett fördjupningspass om den nya PE definitionen i ljuset av BEPS. Detta är viktigt eftersom den nya definitionen, när det antas, kommer att orsaka en rad tolkningsfrågor. Vidare kan det antas att fasta driftställen kommer att uppstå i fler fall för finansiella företag på grundval av “the dependent agent"-konceptet, d v s när en agent har den ledande rollen som leder till ingående av avtal på uppdrag av ett finansiellt företag. Det är intressanta tider och vi ser fram emot välkomna alla till Finland för konferensen 2017!


Nils Schmid, FS Tax Partner KPMG Sverige

– Konferensen klargjorde tydligt att det är en mycket komplex tid regulatoriskt just nu med många och stora initiativ från OECD, EU och även USA, och som i synnerhet påverkar den finansiella sektorn. För att hålla jämna steg med den lavin av olika rapporteringskrav som trätt i kraft eller är på gång, såsom FATCA, CRS och CbC, är det hög tid att företagen utvärderar sina resurser för att säkerställa att de kan hantera dessa krav. Dessutom måste man förhålla sig till att företagets skattepolicy kommer att granskas av både skattemyndigheter och allmänheten i allt större utsträckning, varför det finns ett behov av att utveckla skattestrategier som fungerar för skattesystemet i morgon. Närmast ska det bli spännande att ta del av Skatteverkets redogörelse av sitt uppdrag gällande skattepolicyfrågor och hur verket ser på dessa frågor i framtiden. Vi bedömer att Skatteverkets förslag kommer att presenteras nu på måndag den 31 oktober.


Vidare vill jag lyfta fram de fördjupningspass vi hade med fokus på den skatterelaterade utvecklingen inom följande ämnen:
 

  • Regulatory change - an overview on regulatory developments and potential impact on tax 
  • Increased focus on Tax avoidance; real, perceived or non-existent – broader discussion with examples. 
  • Is your input VAT recoverable? Overview of latest developments in pro rata for financial institutions
  • VAT development in financial industry including cost sharing, Skandia and ATP-case (C 464/12)
  • PE definition in light of BEPS. Proposals, trends & developments and the Nordic experience
  • Investment management; latest developments on withholding taxes and EU law related issues
  • Attribution of profits; latest developments and practice from the Nordics
  • Reorganizations and restructurings; -recent tax related developments


Detta är exempel på ämnen som man måste hålla koll på om man arbetar med skatter inom finanssektorn. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om allt som rör skatt och den finansiella sektorn. Och välkomna till Finland 2017!


Läs mer om våra tjänster till den finansiella sektorn

Financial Services Tax
Bank, finans och försäkring

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan