close
Share with your friends

KPMG lär internationella MBA-studenter på SSE räkna på hållbarhet

KPMG lär MBA-studenter på SSE räkna på hållbarhet

Hållbarhet flyttar högre upp på företagens agenda och behovet av kunskap och kompetens inom området ökar. KPMG:s analys- och beräkningsmetod True Value ingår nu som en del i undervisningen på mastersprogrammet för Business Administration på Handelshögskolan i Stockholm.

1000

Relaterat innehåll

Dekorbild

Redan under första terminen, som andra kurs, ges numera studenterna träning i vad hållbarhet innebär ur ett affärsperspektiv och hur det går att räkna det finansiella värdet och påverkan på näringslivet. KPMG bjöds med som värdföretag efter förfrågan från Lin Lerpold, Executive Director of the Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) and Acting Professor on the Mistra Chair of Sustainable Markets vid SSE (Handels).

Syftet med kursen är att ge studenterna inblick i olika strategiska verktyg och modeller för att kunna förstå och arbeta med företagsansvar och hållbarhetsutmaningar från ett flertal perspektiv som exempelvis hållbara affärsmodeller, riskhantering, finansiell värderingsanalys, varumärke och supply chain management.

Analys- och beräkningsmetoden True Value är KPMG:s metod för att hjälpa företag att analysera och kvantifiera finansiellt och samhälleligt värdeskapande. Metoden är utvecklad tillsammans med företagsledare, akademin och ledande organisationer, och har utformats för att mäta såväl miljömässiga som socioekonomiska värden som uppstår och hur de påverkar verksamheters resultaträkning och/eller en specifik kostnadsbas.

– True Value-metoden utgjorde en praktisk del i kursen. Studenterna fick arbeta med en modell som skapar förutsättningar för att kommunicera och integrera hållbarhetsfrågor i affären. Företag behöver verktyg för att kvantifiera och konkretisera påverkan samt som kan erbjuda skarpare beslutsunderlag. Det är ett steg i att tänka bredare kring företagens roll i samhället och kan uppmuntra innovation och omprövning av affärsmodeller, säger Marijane Jonsson, hållbarhetsforskare vid HHS och ansvarig för kursen.

Dekorbild

Rådgivare från KPMG:s hållbarhetsteam deltog som lärare och handledare i kursen. Erik Wedershoven, Tomas Vasconcelos, Josefin Dahlen och Helena Mueller från KPMG anlitades som gästföreläsare samt handledare under kusen. Under deras coachning fick studenterna med True Value som utgångspunkt utveckla affärsrelaterade case för bolag som Coop, SCA, ABB, SKF, Ericsson och SEB. 40 studenter från olika länder delades in i 12 grupper som arbetade med case-övningen. Den bästa gruppen kommer få möjligheten att presentera sitt case för bolaget i fråga vid kursens slut.

– Inom hållbarhetsområdet har vi pratat mycket om riskhantering och att skapa ett företag som kan möta framtiden. Att fokusera mer på samhällspåverkan och inte enbart vinst är ett viktigt framtidsperspektiv och True Value kan fungera som en relevant analysmetod för att uppnå det i praktiken, säger Frederieke Rave, student på mastersprogrammet.

– Vi är självklart mycket glada och stolta över att Handelshögskolan valde att ta med oss som partner i kursen, säger Helena Mueller, Senior Rådgivare och ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG. Hållbarhet är ett strategiskt viktigt område för alla företag idag och än mer i framtiden, och det är roligt att se att intresset är stort inte bara från företagen utan också forskningen och akademin.


Läs mer om KPMG:s metod True value här

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan