close
Share with your friends

Möjligheter för banker att strategiskt driva hållbarhetsfrågan

Möjligheter för banker att driva hållbarhetsfrågan

KPMG:s nya hållbarhetsrapport visar att alla fyra svenska storbanker har hållbarhetsstrategier på koncernnivå men saknar utvecklade strategier för sin kreditgivning.

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

Studien pekar på att bankerna i stort saknar mätbara hållbarhetsmål kopplade till sin affär samt mer avancerade verktyg för att analysera hållbarhetsrisker.

Undersökningen har tittat på hur de nordiska bankerna integrerar hållbarhet i sin kreditgivning och är en vidareutveckling av en tidigare kartläggning av europeiska banker.

Läs om rapporten i Finansliv.

Länk till rapporten Ready or not (PDF 991,8 KB)

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan