Transformation en överlevnadsfråga enligt VD:ar - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Transformation en överlevnadsfråga enligt VD:ar i internationella företag

Transformation en överlevnadsfråga enligt VD:ar

KPMG:s årliga CEO Outlook ger en överblick över den internationella VD:ns förväntningar på framtiden. Tydligt är att genomgripande förändringar står på toppen av agendan.

1000

Kontakt

Partner, chef verksamhetsområde Rådgivning

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

65 procent av de tillfrågade anser att start-ups på deras marknad förändrar affärsmodeller på området och hälften (53 procent) av dem tror att deras egna företag inte driver transformationen av affärsmodeller tillräckligt hårt.

Vidare tror 40 procent att de på ett signifikant sätt kommer att förändra sin styrmodell de nästkommande tre åren, denna siffra har gått upp med 12 procent från föregående års rapport.

Trots detta är den stora andelen VD:s mycket positiva inför framtiden:

 • Den stora andelen tror på tillväxt under de nästkommande tre åren, hela 89 procent känner sig säkra på sitt företags tillväxt, 86 procent på sitt hemlands tillväxt, 85 procent på sin branschs tillväxt och 80 procent tror på den globala ekonomins möjligheter till tillväxt.

 • Nästan hälften (48 procent) säger att deras företags tillväxt kommer landa på mellan 2 och 5 procent.

 • De primära källorna till tillväxt anses komma från nya produkter (28 procent), nya konsumenter (26 procent), nya marknader (25 procent), samt nya kanaler (22 procent). 

De utmaningar som ligger i topp är:

 • Bristande kundlojalitet (88 procent)
 • Den påverkan som den globala ekonomin har på företaget 
 • Bristande tid för att hinna tänka strategiskt kring innovation


– Dagens VD:s förstår att deras företag behöver vara förändringsagenter, och att det är nu eller aldrig för dem, säger Jan Forsell, chef för KPMG:s konsultverksamhet och fortsätter, trots dagens klimat med stor geo-politisk osäkerhet, genomgripande marknadsförändringar och sociala krafter, fokuserar de tillfrågade i studien på tillväxt och på att stärka sina möjligheter idag och förbereda sina verksamheter på en annorlunda morgondag genom transformation och innovation.

Prioriteringar i topp de nästkommande tre åren är:

 • Skapa innovation
 • Ha starkare kundfokus
 • Implementera ny teknologi
 • Talent Management
 • Ökat fokus på marknadsföring, varumärke och kommunikation

I enlighet med förväntningarna på tillväxt planerar även en majoritet att anställa fler de nästkommande tre åren. Hela 96 procent räknar med att öka sin personalstyrka, men flertalet nämner kompetensbrist som en framväxande faktor. Över 50 procent nämner att de ser risk för kompetensbrist inom nyckelfunktioner.

Om 2016 års Global CEO Outlook

I studien har 1268 VD:s intervjuats på 10 nyckelmarknader (Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, UK och US.) Dessa är verksamma inom följande branscher; bilindustri, bank, infrastruktur, försäkring, investment management, life sciences, tillverkning, konsumentvaror, teknologi, energi, och telekom. Fältperiod 15 mars - 29 april 2016.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan