Friande dom i HQ-brottmålet | KPMG | SE
close
Share with your friends

Friande dom i HQ-brottmålet

Friande dom i HQ-brottmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat friande dom i brottmålsrättegången i fallet HQ.

1000

Kontakt

Kommunikationsdirektör

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

När åklagaren i januari 2015 väckte åtal mot flera ur styrelsen i HQ Bank valde han även att väcka åtal mot den huvudansvarige revisorn på KPMG. Detta trots att Revisorsnämnden redan granskat revisionen och kommit fram till att revisionen varit utförd i enlighet med god revisionssed. Idag friades den huvudansvarige revisorn Johan Dyrefors från alla misstankar om brott.

– Jag har hela tiden hyst ett stort förtroende för det svenska rättsväsendet och jag är glad över att vi fått det utfall som vi förväntade oss, säger Johan Dyrefors.

– Den friande domen är mycket tydlig, vilket är tillfredställande. Tingsrätten har gjort en grundlig analys och satt sig in i problemställningarna, säger advokat Torgny Wetterberg i en kommentar till den friande domen.

Bakgrund

KPMG var revisorer i HQ AB och HQ Bank. I slutet av sommaren 2010 återkallade Finansinspektionen tillståndet för HQ Bank. I oktober 2011 och februari 2014 konstaterade Revisorsnämnden att revisionerna av HQ och HQ Bank var utförda i enlighet med god revisionssed.

KPMG:s inställning har hela tiden varit att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Den statliga Revisorsnämnden som är granskande myndighet har redan gjort en ingående och omfattande prövning av revisionen av HQ AB och HQ Bank, och funnit att så var fallet. Nu bekräftas detta även av Stockholms tingsrätt.

Brottmålsrättegången pågick i Stockholms tingsrätt mellan den 9 februari 2016 – 31 maj 2016.


För mer information kontakta gärna:
Torgny Wetterberg, juridiskt ombud för revisorn, A1 Advokater, 072-236 39 06, torgny.wetterberg@a1advokater.se

Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka