close
Share with your friends

Så arbetar du med strategisk kompetensförsörjning

Så arbetar du med strategisk kompetensförsörjning

En framgångsrik strategi för kompetensförsörjning måste anpassas efter varje generations specifika behov. Men många företag, särskilt stora bolag, har en strategi som utvecklats av fyrtiotalistgenerationen. Den kanske fungerade bra på generation X men kommer inte att fungera på generation Y och Z.

1000
Lars Åkne

Management Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Företagen står i dag inför en unik utmaning: Inte mindre än fem olika generationer är aktiva på arbetsmarknaden samtidigt, och alla har olika förväntningar och behov. Frågan om hur man drar till sig, utvecklar, behåller och belönar kompetens är i sig inte särskilt enkel, och mixen av generationer gör det än mer komplicerat.

Att hantera en arbetsstyrka som spänner över flera generationer
Det finns en diskrepans mellan kommande generation förväntningar på sina arbetsgivare och verkligheten. Något som generationerna inte nödvändigtvis är överens om är till exempel ledarstilar. Många av dagens ledare använder den ledarstil som de själva har upplevt under sitt yrkesliv, ibland utifrån en toppstyrd form då man kommenderar och styr, något som blir alltmer föråldrat, särskilt bland de yngre generationerna.

Anpassa förmåner efter fas i livet
Saker och ting förändras snabbt, och det som gällde för 10 till 15 år sedan är inte längre gångbart. För att rekrytera generation Y och Z behövs ett starkt varumärke. Varumärket blir allt viktigare för potentiella kandidater, jämförbart med lön och förmåner. Titta bara på företag som Google och Facebook. Se också till att ha en stark närvaro på nätet och i sociala medier.

Något annat som dessa eftertraktade arbetsgivare är bra på är att erbjuda massor av är förmåner för att underlätta livet för medarbetarna, både på arbetet och privat. Det viktigaste är att erbjuda förmåner som passar specifika faser i livet. Några exempel på alltifrån traditionella till mer extrema förmåner till de anställda är: flexibla arbetstider, tjänstebil, fri barnomsorg, fri lunch, husdjurspassning, Netflix-abonnemang och djurförsäkringar.

Vissa av exemplen kan enklare knytas till en viss åldersgrupp än andra, men kom ihåg: Du känner dina medarbetare bäst, och därför är det du som avgör vilka förmåner som passar vilken åldersgrupp i organisationen.

Samordna kompetensstrategi och affärsstrategi
Strategisk kompetensförsörjning ses ofta som HR:s ansvar enbart, men borde egentligen vara av högsta prioritet för företagsledningen. Kompetensstrategin måste vara nära sammanlänkad med den övergripande affärsstrategin. Tänk på saken ett ögonblick. Om företaget inte har kvalificerad personal, hur ska det då kunna uppfylla framtidens affärsprioriteringar?

Om målet är att expandera på nya marknader behöver företaget försäkra sig om att det har rätt kompetens internt för att gå vidare. Affärsstrategin behöver samordnas med de egna kompetenskraven. Det ställer stora krav på ledningen att börja tänka framåt. Tänk efter, har ni identifierat de kompetenser som behövs inom de kommande tre till tio åren? Upprätta en kompetensstrategi utifrån en insikt om vad företaget behöver för att vinna på kort, medellång och lång sikt.

Konkurrensen om kompetensen håller på att hårdna. Det senaste årtiondet har visat att det inte finns några gränser för vad företag kan erbjuda för att dra till sig och behålla topptalanger. Vad gör ni för att hålla er kvar på toppen?

Här hittar du en översikt av generationernas olika drag

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan