close
Share with your friends

Icke-finansiell rapportering ökar världen över – men Sverige halkar efter enligt ny studie från KPMG

Icke-finansiell rapportering ökar världen över

Antalet regelverk och andra instrument som styr icke-finansiell rapportering har ökat världen över. Både tvingande och frivilliga ramverk som styr företags rapportering av miljömässiga och sociala uppförande har ökat kraftigt visar 2016 års upplaga av undersökningen ”Carrots & Sticks”.

1000

Kontakt

Torbjörn Westman

Partner & Head of Assurance Services

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Undersökningen är ett samarbete mellan KPMG, Global Reporting Initiative (GRI), UN Environment Programme (UNEP) och University of Stellenbosch i Sydafrika, och är den fjärde i ordningen, den första gjordes 2006.

Årets undersökning kartlägger nära 400 regelverk, riktlinjer, ramverk och uppförandekoder i 64 länder. Instrumenten som kartlagts är både frivilliga och tvingande. Den förra undersökningen gjordes 2013 och i den identifierades 180 instrument i 44 länder. I genomsnitt är det 6 instrument per land. Sverige har just 6 instrument, 2 frivilliga och 4 tvingande (Norge har 8, Danmark 5 och Finland 7). 2013 hade Sverige 4 instrument.

Majoriteten, 5 av 6, av de svenska regelverken och instrumenten är statliga.

”Generellt ser vi en ökning av regelverk och instrument som driver rapportering av social hållbarhetsinformation, nästan en fördubbling sedan 2013. I Sverige har två regelverk tillkommit sedan 2013, vilka båda berör social hållbarhet" säger Torbjörn Westman, Chef Assurance på KPMG i Sverige, och fortsätter ”det har i Sverige inte skett någon större förändring sedan 2013 års undersökning, men den nya lagen om hållbarhet och mångfaldspolicy som träder ikraft senare i år förväntas ge ett uppsving för svenska företags hållbarhetsrapportering.”

Den uppåtgående trenden visar på att marknaden i allt högre utsträckning förväntar sig rapportering av materiella aspekter av icke-finansiell information och hållbarhetsinformation.

En rad nyckelfaktorer ligger bakom ökningen. Den största andelen nytillkomna regelverk är statliga, 80 procent av regelverken är introducerade av stat. Tvingande regelverk dominerar, dessa står för cirka två tredjedelar av de identifierade instrumenten.

Undersökningen visar även på stor aktivitet kring dessa frågor inom finansbranschen, samt från börser världen över. Dessa svarar för en tredjedel av de redovisade instrumenten. Utöver rapporten som kan laddas ned här (PDF 1,4 MB) finns även en databas där du kan söka fram detaljer om alla olika rapporteringsinstrument. Den hittar du på www.carrotsandsticks.net.

Du kanske även är intresserad av:

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan