close
Share with your friends

Vad krävs för att lyckas med företagande i framtiden?

Vad krävs för att lyckas med företagande i framtiden?

Framtidens affärsmodeller kommer se annorlunda ut mot dagens. Men vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas? Ta vara på data, medarbetare och samarbeten är några av ingredienserna enligt KPMG:s konsulter.

1000

Relaterat innehåll

Framtidens affärsmöjligheter

Vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas med företagande i framtiden?

Torbjörn Westman, chef Assurance: Att satsa på innovation är avgörande. Utmaningen är dock att satsa på ”rätt” innovation och att förutse förändringar. En andra faktor är att attrahera och behålla de bästa medarbetarna för just ditt företag. Det behöver inte vara de med högst betyg utan personer med rätt inställning och som passar din företagskultur. Och sist men inte minst; lönsamhet. Hur trist det än kan låta behöver företaget gå med vinst för att överleva och kunna utvecklas.

Christina Kristensson, chef Management Consulting Finance: Att kunna analysera stora mängder data, utveckla kundrelationen och att ompröva affärsmodeller i relation till den globala utvecklingen kommer att vara kritiskt för framgångsrikt företagande i framtiden. Med detta ökar även kraven på moderna och effektiva supportfunktioner. Men allra viktigast för att lyckas, nu och i framtiden, är att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Peter Sanderson, skatteexpert, Indirect Tax: Att förstå kunden och kundens behov är det allra viktigaste. Idag finns appar och program för allt, men de företagare som lyckas bäst är de som skapar mervärde för sina kunder. Framgång bygger också på goda samarbeten. Vi kan få bra hjälp av modern teknik men vi bör inte gömma oss bakom en dator och glömma de mänskliga relationerna.

Ida Ljungkvist, Hållbarhetsexpert: Att man är långsiktig i sin strategi och tar fasta på framtidens risker och möjligheter. Det kan vara allt ifrån tillgång på energi och vatten till lagstiftning och kundernas förändrade krav. Fokus flyttas från avkastning till aktieägare till att på ett bredare sätt leva upp till alla intressentgruppers förväntningar. Bolag som vågar ta risker och som ser framåt i stället för bakåt är de som kommer att lyckas i det långa lopp

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan