close
Share with your friends

Så ser framtidens affärsmodell ut

Så ser framtidens affärsmodell ut

Bransch efter bransch utmanas av nya affärsmodeller där ny teknik och hållbarhet står i fokus. KPMG har gjort en spaning in i framtiden och intervjuat fyra ledande näringslivsprofiler inom affärsutveckling, forskning och entreprenörskap. Bilden som växer fram är större fokus på flexibilitet, potentialen i delningsekonomi och tekniker som 3D-printing och VR.

1000

Relaterat innehåll

View

Vilka nutida innovationer kommer ha mest inflytande på framtidens affärsmodeller?

Ola Ahlvarsson, entreprenör: Jag tror att ”start up-mentalitet” och lean innovation kommer att förändra hur stora företag utvecklar sin verksamhet. Innovation som kommer att ligga mycket närmare kunden, drivs i veckocykler och inte i långa projekt som i dag.

Micael Dalén, professor i marknadsföring: Jag säger 3D-printning, även om det då kommer att heta något annat. I dag jobbar Nike och Adidas på ett framsynt sätt med 3D, där kunderna kan vara med och designa och beställa sin egen, unika sportsko. Det här ett helt nytt sätt för kunden att påverka som över tid kommer att förändra hur företagen löser bland annat försäljning, logistik och lagerhållning.

Sofia Gunnarsson, affärsjurist: De amerikanska e-handlarna Warby Parker samt Nasty Gal är mycket bra exempel på ett förhållningssätt vi kommer att se mer av – så kallat ”made-on-the-internet”. De startade verksamheten på nätet, sätter kunden i centrum och bygger varumärket utifrån den relationen. Båda företagen har nyligen öppnat fysiska affärer så att kunderna kan uppleva varumärket ”på riktigt”.

Daniel Katzenellenbogen, entreprenör: Arbets- och privatliv flyter samman i allt större utsträckning. Arbetslivet byggs mer kring individen än kring personalen som helhet. Jag tror även att delningsekonomins konsumentbeteende med öppenhet, tillit, flexibilitet och enkelhet i att socialisera, bidragit till att fler ifrågasätter vilket värde de egentligen förmedlar till sina kunder, och hur det kan förmedlas på ett för kunden bättre sätt. Att på ett bra sätt integrera hållbarhet i bolagets alla led tror jag kommer vara ”business as usual” framöver.

Hur tror du att en framtida affärsmodell kan se ut?

Ola: Virtual reality kommer att kunna förändra väldigt många branscher. Low cost travel, där du kan uppleva Venedig virtuellt en dag, kommer få hundratals miljoner ”resenärer”, psykologer kan bota fobier i virtual reality och läkarstudenter opererar i virtuella miljöer. Sport och alla typer av underhållning får helt nya dimensioner.

Micael: Generellt skulle jag nämna Spotify och Netflix som exempel på nya affärsmodeller för hela kedjan från produktion till distribution. Men de ska inte ses som unika fenomen för musik- och filmbranschen. Precis som med Nike-exemplet handlar det om att erbjuda kunderna nya möjligheter att välja och påverka och därmed nya sätt att sälja.

Sofia: På sikt kommer e-handeln att dominera, eventuellt kompletterade med showcase-butiker. De företag som lyckas kommer att vara duktiga på kommunikation på kundernas villkor – digitalisering handlar just om kommunikation. Det är också något som företagen ovan lyckats med.

Daniel: Att leverera kundvärde som en tjänst i stället för, eller som ett komplement till, en produkt. Det är inte produkten i sig som avgör valet utan enkelhet, flexibilitet och service. Alltså det som ligger runt omkring produkten. Ett exempel på det i dag är hur biltillverkare driver egna bilpooler. En produkt blir en delningstjänst. För konsumenten blir upplevelsen snarlik men med många fördelar i att som kund slippa ägandet, kapitalbehov och allt besvär som ägandet innebär.

Läs mer

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan