close
Share with your friends

”Att göra en aktiv insats ger så mycket tillbaka”

”Att göra en aktiv insats ger så mycket tillbaka”

Carina Edlund är en av KPMG:s medarbetare som ställt upp som klasscoach inom ramen för My Dream Now. Vid två tillfällen har hon träffat en niondeklass i Bäckahagens skola och pratat gymnasieval, yrken, nätverk och hur man skaffar jobb.

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

När Carina hörde att KPMG erbjöd medarbetare att ställa upp som klasscoacher i förortsskolor runtom i Stockholm hade hon redan hört talas om My Dream Now.

– En vän till mig som arbetar på ett annat företag hade berättat om sina erfarenheter som klasscoach. Jag tyckte att konceptet lät bra och blev verkligen glad att KPMG också satsade på detta. Att göra en aktiv insats som frivillig ger så mycket tillbaka. Det skänker kraft och man lär sig saker själv, säger hon.

Tvåtimmarsträffar i klassrummet

– För mig är det en viktig fråga att alla elever ska ha möjlighet att nå behörighet till gymnasiet. Att få upp motivationen tror jag är avgörande och då kan förebilder spela en otroligt viktig roll, säger Carina Edlund, som till vardags är Partner och chef för Risk Consulting samt redovisningsspecialist på KPMG i Stockholm.

Carina var en av fem klasscoacher med olika yrken och från olika företag som jobbat med en nia på Bäckahagens skola i Stockholmsförorten Bandhagen. 

Under träffarna som varar i cirka två timmar berättar klasscoacherna dels om sin egen väg ut i arbetslivet, dels diskuterar man i olika former vilka valmöjligheter och yrken som finns, hur det går till att skaffa ett jobb, vad det man gör utanför skolan spelar för roll, hur man kan ta hjälp av sitt nätverk, hur man uppträder vid en intervju, skriver CV med mera.

– My Dream Now har en väldigt bra struktur för träffarna. Vi fick gå en utbildning på tre timmar för att förbereda oss och sedan har träffarna med klassen olika bestämda teman. Man får ett ganska detaljerat körschema och behöver inte lägga ned särskilt mycket jobb på egen planering, även om vi klasscoacher möttes inför första besöket för att lära känna varandra och för att lägga upp hur vi skulle göra. Sedan hade vi ett telefonmöte inför nästa träff, berättar Carina.

Gymnasieval inte livsavgörande

Klasscoacherna togs emot mycket bra på skolan och Carina beskriver stämningen i klassen som öppen och intresserad. Under träffarna diskuterar man både i helklass och i mindre grupper, där ungdomarna aktiveras själva.

– Något jag tycker vi lyckades förmedla var att det faktiskt inte behöver vara så livsavgörande vad man väljer för gymnasieprogram. Ingen av oss klasscoacher gör det vi tänkte att vi skulle göra när vi själva gick i nian. Det är inte så raka linjer i livet som man kan tro som tonåring. Det går att ändra riktning senare, så det viktigaste när man väljer till gymnasiet är att ta något man kan slutföra. Väljer man det som man tycker är kul, så kommer man att göra det bra, säger hon.

Den springande punkten för hela konceptet My Dream Now är att få ungdomar att se sin egen potential och inse att det finns möjligheter i arbetslivet för dem. Att de kan hitta sina egna vägar till jobb och drömmar.

– Kan jag påverka en enda person att satsa på skolan och nå behörighet till gymnasiet är det värt tiden som jag lägger ned, avslutar Carina.

Om My Dream Now och KPMG

My Dream Now är en verksamhet som går ut på att skapa samverkan mellan skolor i förortsområden och arbetslivet. Syftet är att inspirera elever inför ett framtida arbetsliv genom personliga möten med frivilliga yrkesarbetande, både i klassrummet och på arbetsplatser. Hösten 2015 startade KPMG som ett pilotprojekt ett samarbete med My Dream Now i Stockholm, där frivilliga medarbetare kan ställa upp som klasscoacher.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan