Om IFRS 15

Om IFRS 15

Det finns några branscher som kan komma att påverkas mer än andra av IFRS 15. Vi på KPMG ger dig stöd och vägledning om hur just din bransch kan påverkas.

1000

Kontakt

Carina Edlund

Partner och Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Hur påverkas din verksamhet av IFRS 15?

Branscher som påverkas extra mycket av IFRS 15:

  • Telekommunikation
  • Bygg-, fastighet- och entreprenadverksamhet
  • Kontraktstillverkare av olika slag
  • Licensägare (inom tex medicin, film- och underhållning samt franchisegivare)
  • Programvaruverksamhet

Även andra typer av företag och branscher än de ovan uppräkande och som inte förväntar sig någon stor påverkan bör fundera över IFRS 15 samtliga delar innan beslutet fattas att företaget inte påverkas. Med IFRS 15 tillkommer även nya utökade upplysningskrav i årsredovisningen vars syfte är att "hjälpa användaren att förstå karaktär, belopp, tidpunkt och osäkerhet gällande intäkter och kassaflöden som uppstår från kontrakt med kunder". Alla företag drabbas av de nya upplysningskraven oavsett vilka övriga effekter som uppkommer.

Upplysningskraven kommer således innebära en stor förändring i sig. Upplysningarnas karaktär kommer innebära utelämnande av information som inte tidigare har lämnats, vilket ger investerare en ny intressant informationskanal, men det betyder också att konkurrenter kommer att få mer information via årsredovisningen.

Intäkter ska redovisas över tiden på ett sätt som bäst återspeglar företagets prestation eller vid ett tillfälle när kontrollen över varan eller tjänsten övergår till kunden. För komplexa transaktioner med flera komponenter och/eller rörliga ersättningar, eller när arbetet enligt kontraktet utförs under en längre tid, kan tillämpningen av standarden leda till att intäktsredovisningen tidigareläggs eller senareläggs jämfört med tillämpningen av nuvarande regler.

Välkommen att ta kontakt med KPMG:s IFRS 15 projektteam för stöd och vägledning i processen!

 

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today