KPMG:s klasscoacher sår frön för ett framtida arbetsliv | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG:s klasscoacher sår frön för ett framtida arbetsliv

KPMG:s klasscoacher sår frön för ett framtida arbetsliv

My Dream Now är en verksamhet som drivs av det sociala företaget Creador AB. Sedan 2011 arbetar man med att skapa samverkan mellan skolor i förortsområden och arbetslivet. Idén är att inspirera högstadie- och gymnasieelever genom att låta dem träffa frivilliga från arbetsliv och högskolor, både i klassrummet och vid studiebesök ute på arbetsplatser.

1000

Kontakt

Ansvarig för arbetsgivarvarumärke och social hållbarhet

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Elever

– Vi har en situation med hög arbetslöshet bland ungdomar samtidigt som arbetsgivare ofta har svårt att rekrytera. En del av problemet är att olika områden i samma stad har väldigt olika förutsättningar. Ungdomar i många förortsområden saknar ofta motivation och förstår inte sin egen potential eller hur attraktiva de i själva verket kan bli på arbetsmarknaden. Vi vill bidra till att de får upp ögonen för arbetslivet, säger Jonas Bygdeson, grundare av Creador AB. 

Syftet med My Dream Now är dubbelt. Dels kan eleverna höja sin motivation i skolarbetet om de får ett bättre begrepp om vad studier kan leda till och vilka vägar som finns in i arbetslivet. Dels kan företagen få en bättre fungerande kompetensförsörjning om fler unga förstår vilka möjligheter som finns och hur man kan förverkliga dem. 

– Vi vill också bidra till att minska fördomar. För att företag ska bli framgångsrika gäller det för dem att skaffa sig tillgång till hela talangpoolen. My Dream Now ska öppna upp för mångfald och göra så att alla känner sig välkomna till arbetslivet, fortsätter Jonas Bygdeson. 
 

Rätt på flera sätt

På höstterminen 2015 inleddes ett pilotprojekt där KPMG:s medarbetare på Stockholmskontoret bjöds in att delta i ett så kallat klasscoachprogram inom ramen för My Dream Now. 

– KPMG har länge haft ett starkt samhällsengagemang, men våra medarbetare har efterlyst att också kunna bidra på ett mer konkret sätt. I och med att My Dream Now erbjuder direkt engagemang och samtidigt stämmer bra överens med vår inriktning på att bidra till jobbskapande och kunskapsbyggande, så kändes detta rätt, berättar Maria Bucher, ansvarig för KPMG:s CSR-frågor. 

Det blev också närmast rusning till att delta i klasscoachprogrammet. Omkring 30 medarbetare anmälde sig, trots att många har arbeten som ofta kan innebära en stor tidspress. Volontärerna får först genomgå en utbildning på tre timmar för att lära sig programmet och rollen som coach. Sedan får de i grupper av fyra klasscoacher följa en åttondeklass, som de besöker fyra gånger per år.

 – Metodiken för hur besöken ska gå till och vilka teman som ska tas upp är bra och genomarbetad. Jag tror det blir en trygghet för volontärerna att ha detta i ryggen, säger Maria Bucher. 


Elever både lyssnar och deltar 

Besöken i klassrummet har tydliga teman. Programmet varvas med att klasscoacher eller andra inbjudna delar med sig av sina egna erfarenheter, till exempel om sin väg till det nuvarande yrket, och med att eleverna får delta aktivt själva på olika sätt. Eleverna får också komma på studiebesök hos de deltagande företagen, där ungdomarna på ett direkt sätt kan få inblick i hur det är att arbeta på olika ställen. 

– Vi vill koppla ihop skolan med verkligheten. Klasscoacherna och studiebesöken sår frön för att eleverna ska förstå vad de ska ha skolan till. Framför allt ska de förstå att utbildning är ett slags körkort, som du sedan kan köra vart du vill med, sammanfattar Jonas Bygdeson. 

Nu utvärderas pilotprojektet och KPMG kommer att se hur man kan gå vidare och bygga ut programmet. My Dream Now finns i Stockholm, Göteborg, Skåne och Östergötland, så det finns möjligheter att sprida samarbetet till andra kontor. 

© 2019 KPMG AB, a Sweden corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka