close
Share with your friends

Höga förväntningar på den moderna CFO:n

Höga förväntningar på den moderna CFO:n

Vad förväntar sig en företagsledare av sin CFO i dagens komplexa globala ekonomi? En strategisk partner är svaret. En ny rapport från KPMG som bygger på svar från 500 företagsledare radar upp de förväntningar som dagens CFO möter.

1000

Kontakt

Lars Åkne

Management Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

KPMG:s rapport The View from the Top, som bygger på svar från 500 företagsledare från sex kontinenter, visar att de världen över vill att CFO:n delar deras prioriteringar, hittar konkurrensfördelar ur det ständigt föränderliga regelverket samt finner en balans mellan automatisering, shared services och outsourcing.

Resultaten bekräftar den kritiska roll som CFO:n spelar i dagens företag. De utmanas att tänka annorlunda, agera som en strategisk partner och förväntas uppvisa starka ledarskapsförmågor. Slutsatserna liknar dem i KPMG:s Global CEO Outlook Survey (PDF 1,3 MB) som publicerades i juli 2015 och som visade att över hälften av företagsledarna (53 procent) ansåg att deras CFO skulle få en viktigare roll i organisationen under de kommande tre åren.

Slutsatser från rapporten är:

  • 63 procent av företagsledarna tror att CFO:ns roll kommer att öka i betydelse under de kommande tre åren.
  • En tredjedel av företagsledarna anser inte att deras CFO håller måttet och är redo för utmaningen.
  • 48 procent av företagsledarna säger att globala erfarenheter är den viktigaste egenskapen en CFO behöver ha.
  • Företagsledare angav regelverk som den externa faktor som mest kommer att påverka CFO:ns framtida roll. 61 procent av företagsledarna ser regelverken som en möjlighet att hitta konkurrensfördelar.
  • IT, teknologi, data och analys kommer att i högre grad driva strategi och resultat. Till exempel bör molnbaserade systemlösningar och applikationer vara ett huvudfokus.
  • 85 procent av företagsledarna för toppresterande företag säger att det största strategiska värde en CFO kan bidra med är att använda finansiell data för att uppnå lönsam tillväxt.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan