close
Share with your friends

Hur hanterar den globala telekomsektorn sina kapitalinvesteringar?

Rapport om globala telekomsektorns kapitalinvesteringar

Telekomföretagen väntas spendera 2 biljarder USD på kapitalprojekt mellan 2014 och 2019 när de ställs inför den utmaning som teknikskifte, omättlig efterfrågan på data och hård konkurrens mellan befintliga och nya aktörer innebär.

1000

Kontakt

Johan Engdahl

Partner

KPMG in Sweden

Kontakt

Relaterat innehåll

connections

KPMG:s globala undersökning visar att trots att styrning och kapitalplanering generellt var starka områden som leddes av finansdirektören och att kapital allmänt prioriterades för strategiskt viktiga investeringar fanns det ett antal områden att förbättra.

  • En minoritet kopplar samman kapitalhanteringsprestationer med stimulansåtgärder för ledningen. 
  • De flesta tar mer än 3 månader på sig att färdigställa en kapitalplan. 
  • Många saknar flexibilitet när det gäller investeringar och har inga reserver för oförutsedda utgifter.
  • Mindre än hälften av beslutsunderlagen omfattar icke-finansiella hinder. 
  • Villkoren är inte tillräckligt hårda vid bedömning av ickestrategiska projekt eller projekt med dålig avkastning, vilket förbrukar redan otillräckligt kapital. 
  • Få utför helt oberoende revision efter implementering.
Det ger anledning till betydande investeringar i nästa generations tekniker, nya marknader, innovativa produkter och tjänster, strategiska allianser och nya affärsmodeller. Kapitalhantering i den här miljön kräver rätt mix av investeringar för att maximera värdet för aktieägarna på lång sikt genom att anpassa utgifterna efter strategi och marknadens efterfrågan.

Om undersökningen
KPMG har undersökt några av världens ledande telekomföretag i Europa, Mellanöstern och Afrika, Asien-Stillahavsregionen samt Syd- och Nordamerika för att avgöra hur effektivt de hanterar kapitalinvesteringar. Resultaten analyseras mot aktuella uppfattningar om ledande metoder inom kapitalhantering och stöttas av välgrundade synpunkter från KPMG:s branschspecialister och akademiska experter.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan