close
Share with your friends

Skatterisker i bemanningsföretag

Skatterisker i bemanningsföretag

Vi har tidigare uppmärksammat Skatteverkets kontrollinsatser avseende bemanningsföretag inom vården. Skatteverket har nu redovisat resultatet av granskningen hittills.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Skatteverket uppger att man i större företag har uppmärksammat skattefel kopplat till felaktig bedömning i fråga om vad tjänstestället är beläget, och i mindre företag avseende privata kostnader såsom t ex semesterresor, kläder, tidningar.

Granskningen fortsätter under 2016 avseende bemanningsföretag inom vården. Skatteverkets konstaterade skatterisker och skattefel kan eventuellt också finnas i andra bemanningsföretag.

En felaktig bedömning av en anställds tjänsteställe kan bl a få till konsekvens att traktamente ska behandlas som lön, att tjänsteresor är privata resor samt att tillhandahållen bostad på arbetsorten är en skattepliktig förmån. Betydande merkostnader kan uppkomma både för anställd och arbetsgivare.

Bemanningsföretag bör utvärdera sina skatterisker och ta ett beslut om självrättelse ska göras. Skatteverket påminner om att den som själv rättar ett fel innan Skatteverket inlett en kontroll slipper ett eventuellt skattetillägg.

För frågor om skatterättsliga bedömningar eller självrättselser kontakta Johnny Ekström eller Björn Johansson

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan