close
Share with your friends

Rolls Royce best practice på Finforum

Rolls Royce best practice på Finforum

Årets upplaga av Finforum hölls på Nasdaq Stockholm. Förutom klockringning för börsnoterade Dometic, den största industribolagsnoteringen sedan Scania, stod bolagsstyrning, bästa redovisningen och en mer transparent revisionsberättelse i fokus.

1000

Relaterat innehåll

Finforum samlar människor med olika perspektiv på börsbolagens marknadskommunikation. Redovisnings- och informationsfrågor står i fokus, i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv. Arrangörer för Finforum och priset Bästa Redovisningen är FAR, Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Huvudsamarbetspartner i år var KPMG.

 

Caroline af Ugglas, vice vd och ansvarig för samhällspolitiska verksamheten på Svenskt Näringsliv berättade om både goda och mindre bra erfarenheter av bolagsstyrning. I den påföljande paneldebatten deltog även Carina Lundberg-Markow, Folksam, Björn Kristiansson, Kollegiet för Bolagsstyrning och David Orlic vd på kommunikations- och hållbarhetsbyrån Volontaire. Debatten leddes av Patricia Hedelius, SvD.

 

Det verkade finnas en samstämmighet om att bemanningen av styrelse, valberedning och revisionsutskott måste ges större vikt. Är styrelsen bemannad ur bolagsstyrningsperspektiv eller för att gynna den egna ”sfären”? Är valberedningen tillräckligt tydlig och autonom? Det var några av frågorna som ställdes.

 

Revisorn öppnar sin svarta låda
Ett seminarium på temat EU:s revisionspaket påverkan på bolagens revision hölls av KPMG:s Anders Malmeby och Annika Melin-Jakobsson. EU:s revisionspaket är en del av en större förändring av den europeiska marknaden och innehåller bland annat nya regler för byrårotation. Klart är att det blir ett ökat fokus på revisionsutskotten. Interaktionen mellan styrelse respektive revisionsutskottet och den externa revisionen kommer att regleras mer i detalj. Det blir en ökad transparens kring revisorns arbete och oberoende.

 

Huvudtalare på Finforum var Mark Vaessen, som är ansvarig för KPMG:s Global Value of Audit-programme, tillika Globalt ansvarig för IFRS inom KPMG International. Mark sitter även i Styrelsen för Corporate Reporting Policy Group of the European Federation of Accountants (FEE).

 

Mark berättade om de brittiska och holländska erfarenheterna av nya revisionsberättelsen. De länderna har tjuvstartat. Publiken lyssnade intresserat på vad som händer på marknaden när revisorn blir mer transparent i sin rapportering. Ett exempel är KPMGs fylliga revisionsberättelse för Rolls-Royce som ifjol ansågs vara best practice av bland andra City Equity Research i England.

 

Från att ha varit en generisk standardsida, minst läst av alla sidor i årsredovisningen, blir kanske revisionsberättelsen det första man läser. I Rolls Royce-exemplet beskrivs de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, inklusive bedömda risker för väsentliga felaktigheter på grund av bedrägeri. Revisorns iakttagelser och åtgärder till följd av dessa risker tas också upp. Den nya revisionsberättelsen blir mer bolagsspecifik, mer tillgänglig och mer lätt att förstå. Nyckelfaktorerna för en lyckad implementation är tydligt stöd från investerare och tillsynsmyndigheter samt tidigt engagemang från, och bra samarbete med, revisionsutskotten, avslutade Mark Vaessen.

 

Tre prisades för Bästa Redovisning 2014
Finforum avslutades med utdelningen av pris för Bästa Redovisning. Tävlingen arrangeras varje år i syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa kommunikation. Juryn har i år sammanträtt för femtionde gången och har bedömt samtliga årsredovisningar från svenska aktiebolag noterade på Nasdaq Stockholm på listorna stora bolag (Large Cap/vinnare Trelleborg), medelstora bolag (Mid Cap/Vinnare Haldex) och små bolag (Small Cap/Vinnare Rottneros). Revisionskunder till KPMG som bland andra Cloetta, Holmen och Skanska fick hedersomnämnanden.

 

Läs mer
Bästa redovisningen 2014 (PDF)

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan