close
Share with your friends

Har du koll på kopplingen mellan bolagets kassaflöde och dess momsrapport?

Kopplingen mellan kassaflöde och dess momsrapport

Oavsett i vilken bransch man verkar är det oftast en framgångsfaktor att arbeta aktivt med kassaflödet. Många gånger har en förändring av bolagets organisation eller en utveckling av IT-systemen en effekt på rörelsekapitalet. De flesta företag uppmärksammar också en sådan önskad eller oönskad påverkan tidigt i en omställningsprocess. Något som däremot inte observeras lika frekvent är kopplingen mellan bolagets kassaflöde och dess momsrapport.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner / Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

För de flesta företag är momsen en kvittningspost som ska uppbäras och administreras åt staten. Momsen är dock en stor del av de dagliga transaktionerna. Så mycket som en femtedel av de dagliga inköpen och försäljningarna består av moms. Eftersom dessa belopp ska redovisas regelbundet i skattedeklarationen är det viktigt att strukturera sin momshantering på bästa sätt för att slippa finansiera momsen i den löpande verksamheten. Ett framgångsrikt företag bör därför inkludera momsen i sin kassaflödesanalys.


Vi har lång erfarenhet av hur momsrelaterade förändringar i bolagets struktur, system eller betalningsvillkor påverkar rörelsekapitalet. Det finns många exempel på förändringar som kan har en positiv inverkan på bolagets kassaflöde, såsom fakturarutiner (både på inköps- och försäljningssidan), redovisningstidpunkt eller användandet av förfaranderegler.


KPMG har tagit fram ett verktyg som kan utvärdera det ekonomiska värdet av sådana förändringar som beskrivits ovan. Det här är väsentligt för att affärsmässigt kunna motivera den interna förändring hos bolaget som kan krävas i syfte att uppnå det värdet.


Kontakta oss gärna för en första kostnadsfri konsultation så kan vi analysera och diskutera olika idéer kring hur ditt bolag effektivt kan arbeta med kassaflöde och momshantering.

 

Kontakt:

Susann Lundström
+46 8 723 97 82
susann.lundstrom@kpmg.se


Caroline Selander
+46 8 723 91 28
caroline.selander@kpmg.se


Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today