close
Share with your friends

Visionsgrundad och ansvarsfull tillväxt

Visionsgrundad och ansvarsfull tillväxt

När KPMG nyligen intervjuade 539 företagsledare i konsumentbranschen om prioriteringar det kommande året gav de ett entydigt svar: expansion och tillväxt.

1000

Kontakt

William Gavenas

Branschansvarig Handel och Konsument samt Energi

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Peter Agnefjäll

En av de intervjuade, Peter Agnefjäll, vd på Ikea, har som målsättning att fördubbla intäkterna till 2020. Detta menar han ska uppnås genom de fyra grundstenarna tillväxt, människor, hållbarhet och sänkta kostnader.

Ikea är ett företag som högprioriterar ökad försäljning. Men Peter Agnefjäll vill klargöra att målet är ”en visionsgrundad, ansvarsfull tillväxt”. Visionen, ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”, som formulerades för över 70 år sedan gäller än idag. Men för att växa måste företaget vara öppet för samhällsförändringar och nya kundkrav, menar Peter Agnefjäll.

IKEA-chefen bestämde sig för att arbeta efter fyra grundstenar innan han satte upp det offensiva och officiella målet om att fördubbla intäkterna till år 2020. Dessa grundstenar är tillväxt, människor, hållbarhet och sänkta kostnader, och de håller uppe strategin ”Låta Ikea växa tillsammans”.

Den fjärde grundstenen passar bra med en tydlig förändring i konsumenternas uppfattning om ”valuta för nedlagd tid”. Ikeas kunder åldras och är inte längre i början av sin utbildning eller sitt första hem, och nöjer sig kanske inte längre med Ikeas ”gör det själv”-idéer.

– Vi gör en del, kunden en annan, och tillsammans sparar vi pengar. Nu kräver vissa kunder att vi på Ikea gör mer – hemleverans, montering och installation, och dessutom vill kunderna kunna vara med och utforma och skapa möblerna samt köpa dem över nätet. På Ikea förväntar man sig förändringar, och utvecklar produkter och tjänster för att möta dem efter såväl marknadsundersökningar som mängder av hembesök.

KPMG:s studie av konsumentbranschen, Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2015 (PDF 1,3 MB), visar på ett tydligt fokus på helhetstänkande vilket även präglar Ikeas arbetssätt. Peter Agnefjäll ser vikten av att alla i företaget väl känner till deras mål, parametrar och nyckeltal. Dessutom uppmanas alla som arbetar för Ikea delta i att uppnå målen. I detta ingår det nya bonussystemet i två delar. Den ena delen är att alla anställda kan få en extra månadslön om företaget uppnår vissa bestämda, ekonomiska mål. Den andra rör Ikeas lojalitetsprogram för anställda: Alla som har arbetat på Ikea i minst fem år får en del av denna bonus. Poängen i båda fallen är att säkerställa att lönsam tillväxt gynnar de anställda på bestämda sätt, utöver den positiva arbetsmiljön.

Ikea visar hur ett engagerat arbete för tillväxt kan genomföras framgångsrikt genom att ta fasta på att balansera de intressen som är viktiga för att leva upp till visionen om ”livet hemma” för så många människor som möjligt.

Om IKEA:
Huvudkontor:
Nederländerna
Verksamhet: 322 heminredningsvaruhus i 28 länder
Grundades: 1943
Årsomsättning (2014): 29,3 miljarder euro
Antal anställda: 147 000
Varumärken: cirka 9 500 olika produkter

Läs mer företagsledares tankar om expansion och tillväxt i Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2015.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan