close
Share with your friends

Teknikbranschens företagsledare fokuserar på tillväxt

Teknikbranschens företagsledare fokuserar på tillväxt

Osäkerhet. Störningar. Innovation. Företag inom tekniksektorn står i främsta ledet när det gäller förändring och därmed är de också ofta de första som känner av effekterna av skiftningar i den globala ekonomin, både positiva och negativa sådana.

1000

Kontakt

Lars Åkne

Management Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

laptop

Som en del av KPMG:s rapport 2015 Global CEO Outlook, intervjuade vi 102 företagsledare i teknikbranschen. De berättade för oss att de, trots att den globala affärsmiljön befinner sig i ständig utveckling, ser mer positivt på sina tillväxtutsikter inom sektorn nu än vad de gjorde för ett år sedan.

Tillväxt har verkligen blivit en nödvändighet för företagsledare i den globala teknikbranschen och att utveckla nya tillväxtstrategier är deras högsta strategiska prioritering under de kommande tre åren. 84 procent av teknikbranschens företagsledare har angett att de har en aggressiv tillväxtstrategi. Men vad gör företagsledarna för att försäkra sig om att de är i takt med tillväxten?

Banbrytande teknik och innovation

Att gynna innovation och implementera banbrytande teknik är höga strategiska prioriteringar för teknikbranschens företagsledare och en nyckelstrategi för tillväxt. För att uppnå sina tillväxtmål lägger 50 procent av företagsledarna betydande kapital på utveckling av nya produkter. Dessutom investerar nästan 50 procent i "Sakernas internet" (IoT), maskin till maskin-teknik, industriella intranät och andra teknikaspekter.

Teknikbranschens företagsledare ser ett behov av innovation, men över hälften av de företagsledare som intervjuats för CEO Outlook har ännu inte implementerat en fullt utvecklad innovationsprocess. Företagsledarna har svårt att veta vilka tekniker de ska anamma och vart de ska rikta sina innovationsinvesteringar. De två största hindren för innovation är osäkerhet om vilken teknik som ger störst avkastning på investeringar, ROI, (24 procent) och snabba förändringar i kunddynamiken (23 procent).

Att hantera cybersäkerhet
Jämfört med företagsledare i andra branscher verkar teknikbranschens företagsledare vara mer medvetna om de negativa effekter säkerhetsöverträdelser kan ha på ett företag. 44 procent av företagsledarna ser informations- och cybersäkerhetsrisker som det största hotet mot deras organisation.

Cybersäkerhet ses som en av de nyckelfrågor som har störst påverkan på dagens teknikföretag, följt av ny teknik (53 %) och global ekonomisk tillväxt (49 %). Med tanke på hur viktig cybersäkerhet anses vara, är det positivt att se att 60 procent av företagsledarna anser sig vara förberedda på en cyberhändelse. Många befinner sig dock i ett vänteläge med planer om att genomföra ytterligare förebyggande åtgärder under de kommande tre åren.


Justera strategiska prioriteringar
Konkurrensmiljön intensifieras hela tiden och teknikbranschens företagsledare inser att de står inför stora utmaningar under de kommande tre åren. 84 procent av företagsledarna ser kundlojalitet som en utmaning, 74 procent oroar sig för att nya aktörer på marknaden kan utmana deras affärsmodell och 68 procent oroar sig för att inte kunna hålla jämna steg med den nya tekniken. Dessutom säger 67 procent att de oroar sig för konkurrenters förmåga att ta affärsandelar från deras företag.

Även om tillväxt och innovation ligger högst på listan, ser 53 procent av företagsledarna i teknikbranschen att operationell effektivitet är en kritisk aspekt och den viktigaste faktorn när det gäller det framtida välmåendet hos deras företag. Det finns dock geografiska skillnader: 76 procent av företagsledarna i USA angav tillväxt som det viktigaste fokuseringsområdet, medan 64 procent i Asien-Stillahavsregionen och 61 procent Europa angav att operationell effektivitet var viktigast.

Utifrån de diskussioner som de anställda vid KPMG:s medlemsföretag har haft med företagsledare i teknikbranschen runt om i världen, vet vi nu att de kommande tre åren kommer att erbjuda stora möjligheter för de företag som har förmågan att hantera sina risker och möta de skiftande kraven i konkurrenslandskapet. Idag befinner vi oss i en tid av tillväxt pådriven av innovation, men den mildras av insikten att operationell effektivitet fortfarande är viktigt.

Läs mer om de nyckelfrågor som företagsledare runt om i världen står inför i KPMG:s 2015 Global CEO Outlook.


Gary Matuszak, Global chef för KPMGs Teknik-, Media- och Telecomdivision, kommenterar:

”För att växa i en snabbt föränderlig miljö, har företagsledare i teknikbranschen utveckling av nya tillväxtstrategier och innovation som sina högsta strategiska prioriteringar. Företagsledarna är inriktade på framtidens ekonomi och de inser att det nu är dags att ta sig an nödvändiga förändringar och stärka, eller i vissa fall kanske till och med omforma, kärnan i sin affärsverksamhet.”
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan