close
Share with your friends

Fem steg till bättre skydd mot cyberattacker

Fem steg till bättre skydd mot cyberattacker

Cyberattacker var förr sådant som bara banker och vissa myndigheter var oroliga för. Idag är det ett reellt hot för alla företag, oavsett bransch eller storlek. Men faran kommer inte bara utifrån, även inre hot är ganska vanligt.

1000
Peter Lind

Head of Information Protection and Business Resilience

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekor

Ett första steg i att skydda sig mot intrång är att vi måste förstå att detta inte bara är en fråga för IT-chefen, även om attackerna sker digitalt.

– För att höja sin motståndskraft måste cybersäkerhet bli ett lika invant beteende som att låsa dörren till kontoret när du går hem. Det handlar alltså om företagskultur och utbildning snarare än att ta ifrån medarbetarna de verktyg som hjälper dem att göra jobbet lättare, konstaterar Johan Björk, ansvarig för cybersäkerhetstjänster på KPMG.

Det samma gäller även när företaget går in på nya marknader, flyttar verksamheter utomlands eller skapar nya betalningsmöjligheter för sina uppkopplade konsumenter.

– Det bästa i detta läge kan vara att ha riskerna under kontroll genom att till exempel sätta en gräns för pengaöverföringar, anser Johan Björk. Fokuserar vi på vad folk ska kunna göra istället för vad de inte ska kunna, kan vi behålla företagets ambitioner och kreativitet, vilket krävs för att vara konkurrenskraftig och behålla både kunder och anställda.

Cybersäkerhet är ett område som bör ligga på styrelsens agenda. Det handlar både om risken för stora kostnader i samband med en attack men även riskerna som varumärket kan utsättas för om exempelvis sekretessbelagda uppgifter om kunder eller anställda kommer ut.

Att ha en ambition om 100-procent skydd riskerar att bli väldigt kostsamt. Företagen måste istället förstå vilka av deras uppgifter som är känsligast samt vilka strategier och mål som kan behöva ses över för att skydda dessa. När man fått en tydligare bild av vilka områden som är mest sårbara, bör man även planera för hur man ska reagera om det värsta skulle hända.

– Om alla är beredda kan företaget minimera skadorna när en oförutsedd attack kommer, menar Johan.

För att lära sig mer om cyberhotet och hänga med i den snabba utvecklingen tjänar företagen på att samarbeta med varandra och utbyta erfarenheter i branschen.

– Var inte rädd för att dela den här typen av information med varandra och ta hjälp av de myndigheter, experter och organisationer som arbetar i frågan, säger Johan.

Fem steg till bättre skydd mot cyberattacker, Johan Björk, expert inom cybersäkerhet på KPMG

  1. Cybersäkerhet är inte bara en teknisk fråga. Säkerställ en god säkerhetskultur i hela företaget. Men utbilda personalen hellre än att begränsa tekniska hjälpmedel.
  2. Kartlägg dina säkerhetsbrister och fokusera på de områden som är viktigast för din verksamhet.
  3. Sätt cybersäkerhet på styrelsens agenda. Om säkerhetsåtgärder inte beslutas uppifrån och inte genomsyrar hela företaget,skapas en falsk säkerhet inte faktisk.
  4. Ha en plan för hur du ska agera om du utsätts för en cyberattack. Om alla är beredda kan företaget minimera skadorna.
  5. Var inte rädd för att utbyta erfarenheter och lärdomar med andra i branschen, så att alla stärks.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan