close
Share with your friends

Hur skapar man en effektivare skattefunktion?

Hur skapar man en effektivare skattefunktion?

KPMG har nyligen publicerat sin globala undersökning om hanteringen av indirekt skatt ”2015 Global Benchmark Survey on Indirect Tax and Trade Compliance”. Undersökningen är relevant för alla som har intresse av hur skattefunktionerna ser ut hos andra bolag, och ger en inblick i hur arbetet kan utformas med avseende på riskhantering och prestationsmätning.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Rapporten är baserad på en undersökning av 190 företag av blandad storlek i 23 länder. Eftersom det är tredje gången undersökningen genomförs finns också möjlighet att följa utvecklingen och trenderna de senaste fyra åren.

 

Över 160 länder har numera en form av indirekt skattesystem. Detta bidrar till stor komplexitet for bolag med verksamhet eller försäljning i många länder. För att hantera komplexiteten har många företag utvecklat större interna skattefunktioner och det finns en ökad medvetenhet om skatterisker i omvärlden.

 

Många av dessa globala trender präglar även utvecklingen i Sverige. Vår erfarenhet är att fler bolag har anställt specialister på indirekt skatt. De spenderar mer än halva sin tid med rapportering och systemrelaterade uppdrag, vilket ofta innebär att de har mindre tid för strategiska skattefrågor. Samtidigt har endast 25 procent av företagen något slags prestationsmått som syftar till att mäta hur effektiv hanteringen av indirekta skatter är (i Sverige skulle den har siffran förmodligen vara ännu lägre).

 

Det finns vissa trender som ännu inte fått genomslag i Sverige. Av undersökningen framgår att merparten (ca 75 %) av de bolag som har en global skattechef också har en chef för indirekt skatt. Detta är fortfarande ovanligt i Sverige. Många globala företag har också ett stort fokus på tullhantering, särskilt i USA där de flesta bolag har en ”Global Head of Trade Compliance” vilket ofta inneburit stora investeringar i processförbättringar och mjukvarusystem.

 

KPMG:s Tax Management Consulting-grupp i Stockholm arbetar bl a med fokus på rådgivning kring skattestrategier, t ex genomgång/upprättande av skattepolicies, organisationen av skattefunktionen och prestationsmätning. För alla som är intresserade av att utveckla dessa områden kan rapporten utgöra en bra bas och innehållet kan förhoppningsvis leda till fler tankar om hur ett sådant arbete kan utformas.

 

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring att optimera er skattehantering.

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan