close
Share with your friends

Gör E22 till EL22 - Sveriges mest hållbara väg

Gör E22 till EL22 - Sveriges mest hållbara väg

KPMG har tillsammans med Ramböll och advokatbyrån Setterwalls gjort beräkningar som visar att det är fullt möjligt att omvandla E22 till en elväg och även att göra det till en vinstaffär. Analysen och de företagsekonomiska beräkningarna är gjorda inom ramen av Infrastrukturkommissionen.

1000

Kontakt

Stefan Lundström

Partner, Advisory

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

cars

E22 är ett viktigt nationellt och regionalt stråk som förbinder Skåne, Bleking, Öland, östra Småland och Östergötland. Längs den 53 mil långa vägen ligger ett pärlband av viktiga kuntpunkter – bland annat tretton hamnar och fyra flygplatser. Idag är E22 det enda transportalternativet för t.ex. pendling mellan östra delarna av Småland, Bleking och Skåne.

Men många sträckor längs E22 är idag kraftigt nedsatta och tillgängligheten ligger långt under genomsnittet i landet, med stora samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt KPMG, Ramböll och Setterwalls beräkningar behöver stora delar av vägen rustas upp och ledas om eftersom trafikljus och flera 30-sträckor hejdar effektiv pendling och transport. Samtidigt som en upprustning sker, kan vägen göras om till elväg med luftburna kontaktledningar.

– Visionen för den nya vägen är att den ska bli Sveriges mest hållbara väg med fyra körfält längs hela vägsträckan och en hastighet på 110 km/h. Vi har räknat på möjligheten till eldrift för godstransporter och personbilar med förnybar energi vilket skulle sänka koldioxidutsläppen till nära noll, säger Åsa Hansson ansvarig för infrastrukturfrågor på KPMG.

Nästa år invigs en två kilometer lång elvägsträcka längs E16, som därmed blir Europas första eldrivna trafikled. Infrastrukturkommissionen föreslår att samma satsning görs på en 53 mil lång vägsträcka. Elektrifieringen är sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet och förutom de uppenbara miljövinsterna, är det dessutom en satsning som skulle leda till en bättre fungerande arbetsmarknad och bidra positivt till en mer hållbar tillväxt i berörda regioner.

För att möjliggöra visionen om E22 föreslår KPMG, Ramböll och Setterwalls en kombination av samverkansformer och finansieringsmodeller mellan det offentliga och det privata. Exemplet E22 visar att regionala, kommunala och privata aktörer i en alternativ organiseringsstruktur och med ett bidrag från staten kan samverka för att initiera, genomföra och driva infrastrukturprojekt istället för att staten, som traditionellt, är den drivande parten.

– Även om statlig anslagsfinansiering även fortsättningsvis kommer vara den viktigaste finansieringskällan visar exemplet E22 att även andra initiativ från t.ex. kommuner, näringsliv och fastighetsägare är möjliga för att påskynda en infrastrukturinvestering, avslutar Åsa Hansson.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Bucher, Pressansvarig, KPMG, tel: +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan