close
Share with your friends

Företagsledare i bilsektorn drivs av innovationsbehov

Företagsledare i bilsektorn drivs av innovationsbehov

Vi har intervjuat globala företagsledare i bilsektorn om deras prioriteringar och deras oro inför de kommande tre åren. Nu kan du ta del av resultaten i KPMG:s undersökning Global CEO Outlook.

1000

Kontakt

Björn Hallin

Partner & Chairman of the Board

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

car

”Biltillverkare måste använda sig av datakraft för att ta sig in i kundernas huvud.”

– Dieter Becker, Global Chef för Bildivisionen, KPMG International
 

Företagsledare i bilbranschen vet att om inte de kan uppfylla sina kunders behov så gör deras konkurrenter det. Resultaten i KPMG:s undersökning Global CEO Outlook, där 86 procent av bilbranschens företagsledare angav att de oroade sig för kundernas lojalitet, visar att det inte är ett val att träffa rätt, utan en nödvändighet. Det är anledningen till att många verkställande direktörer i bilbranschen i allt högre grad stöttar innovationer och ny teknik. Bilbranschens företagsledare anger att satsning på innovation är en viktig utmaning. Nästan hälften av dem säger att innovationsfrämjande är en av deras strategiska prioriteringar under de kommande tre åren. Samtidigt har 36 procent gjort någon sådan prioritering för att korta sin tid till marknaden.

Teknik

Banbrytande teknik och innovation går hand i hand i bilsektorn. I en sektor där 86 procent av företagsledarna är oroliga över kundlojalitet, 70 procent oroar sig för att nya konkurrenter ska utmana deras affärsmodell och 67 procent oroar sig för att inte kunna hålla jämna steg med den nya tekniken, är det tydligt att innovation måste nå längre än status quo om bilföretagen ska vara framgångsrika.


Många företagsledare i bilbranschen förstår att innovation är en nödvändighet. Bilföretagen tävlar om att upptäcka nästa steg i utvecklingen, och metoderna är många: från att utveckla fordon som är mer effektiva och drivs av alternativa bränslekällor till att skapa en friktionsfri användarupplevelse genom att integrera allt från kartverktyg till sattelitunderhållning och fjärrstartsfunktioner i fordonen. Pressen på företagen är enorm, och det är troligen anledningen till att 42 procent prioriterar att främja innovation under de kommande tre åren medan 36 procent satsar på kortare tid till marknaden.

Vilka är de största utmaningarna som bilbranschens företagsledare förväntar sig att stå inför inom de kommande tre åren?

CEO outlook 2

Cybersäkerhet

När de uppkopplade fordonen blir allt fler och utrustas med t.ex. fjärrstart, automatiska bromsar och smartphoneuppkopplingar, möter bilindustrin en utmaning som tidigare inte har varit ett problem: hackning. Bilföretagen står inför en brant inlärningskurva när det gäller att identifiera och hindra cybersäkerhetsrisker.

CEO Outlook

Bilbranschens företagsledare inser hur viktig cybersäkerhet har blivit. Några företag har redan vidtagit åtgärder för att förebygga cybersäkerhetsintrång och ännu fler planerar att vidta åtgärder under de kommande tre åren. 66 procent planerar att anlita en cybersäkerhetskonsult, 63 procent planerar att byta ut externa processer, 55 procent planerar att uppgradera sin nuvarande teknik och nästan 50 procent planerar att anställa en cybersäkerhetschef eller ett säkerhetsteam. För många kan framgångsrika cybersäkerhetsinitiativ vara lika viktigt för företagets hållbarhet som alla kundfokuserade innovationer.

Kundfokus

Med tanke på att 86 procent av företagsledarna i bilbranschen är oroliga över kundlojalitet, är det inte konstigt att många fokuserar sina strategier på att främja innovationer som riktar in sig direkt på att besvara kundernas krav. Bilbranschens företagsledare vet att om de inte ger kunderna vad de vill ha så gör deras konkurrenter det. Men att förstå kunder är inte lätt. 22 procent av företagsledarna i bilsektorn anser att det största hindret för innovation är skiftande kunddynamik. Det är en betydligt högre andel än de 16 procent globalt som ser det som ett hinder.
 

Utmaningen är att kundutvecklingen inte förväntas sakta ner under den närmsta tiden. Bilbranschens företagsledare börjar inse det här och de ser den roll som framväxande teknik kan ha när det gäller att hjälpa dem att forma, spåra och mäta kundopinionen. Om företagsledarna förstår vad kunderna säger och lyckas engagera dem i rätt konversationer, kan de fokusera på teknikinvesteringar och företagsutveckling inom de områden där de får störst effekt.


Det är här data och analys (D&A) kommer att vara oumbärligt. 32 procent av företagsledarna säger redan nu att deras företag anses vara ledande när det gäller användandet av data och analys. Men när 51 procent anger att de använder D&A någorlunda effektivt, verkar det ändå finnas utrymme för förbättring.


Topp fem orosmoln för bilbranschens företagsledare:

CEO Outlook 3

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan